Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Postage Stamp:
MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy)

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy)
Date of Issue: 27. 03. 2020
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of MILANOFIL 2020 within the United Nations ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ACT NOW campaign to promote the environment and eliminate climate change.


Text motifs: ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ

Pictorial motifs: Piktogram cyklistu.

Graphical design: Adrian Ferda

Souvenir sheet format:

Postage Stamp MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy) (Souvenir sheet format)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy) (Original artwork(s))


Postage Stamp MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Joint edition with Italy) (Original artwork(s))


Poznámka: poštová známka vyjde v dvoch tlačových úpravách: ako 30-kusový tlačový list a ako hárček s jednou známkou.


Thematic description and context:

ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca v oblasti klimatických zmien. Táto kampaň je významnou súčasťou koordinovanej snahy OSN zvyšovať povedomie o zmenách podnebia, posilňovať súvisiace ambície a činnosť a urýchliť implementáciu Parížskej dohody. Kampaň ActNow, ktorá využíva predovšetkým internet a sociálne médiá, má za cieľ vzdelávať jednotlivcov a podporovať ich činnosti, najmä prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Zmena zvykov a každodennej rutiny spolu s rozhodnutiami, ktorých následky sú menej škodlivé pre životné prostredie, sú náležitými nástrojmi v boji s klimatickými problémami. Vydanie poštovej známky bolo pôvodne zamýšľané k otvoreniu medzinárodnej filatelistickej výstav Milanofil 2020, ktorá sa z dôvodu globálnej pandémie koronavírusu COVID-19 v plánovanom termíne nekonala.

Cyklistická doprava je jedným zo štyroch základných spôsobov dopravy popri pešej, verejnej osobnej a individuálnej automobilovej doprave. V záujme ochrany životného prostredia v reakcii na zmeny klímy je potrebné primerane podporovať harmonický rozvoj jednotlivých druhov udržateľnej mobility (verejná osobná a nemotorová doprava: pešia a cyklistická), ktoré dokážu znižovať negatívny vplyv enormného nárastu automobilizmu. Cyklistická doprava je štandardný druh dopravy, ktorý vo výraznej miere prispieva k znižovaniu škodlivých emisií v ovzduší. Vytvára prirodzený tlak na znižovanie dopravných zápch v centrách a zázemí miest v dôsledku nadmerného používania individuálnej automobilovej dopravy.

Cyklistická doprava zlepšuje i zdravotný stav obyvateľstva a zároveň znižuje náklady na nákup pohonných hmôt a mazadiel. Každodenné využívanie pohybu na dvoch kolesách prispieva k silnejším sociálnym väzbám medzi obyvateľmi miest a efektívnejšiemu využívaniu verejného priestoru.

Informácie o kampani ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ Organizácie spojených národov ACT NOW na podporu životného prostredia a elimináciu klimatických zmien: ACT NOW.


Author (source) of the description: Peter Klučka


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists