Branislav Delej bol znovu zvolený za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov

Správa o opätovnom zvolení Branislava Deleja - predsedu Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) - za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov (AICO).

22. 10. 2022

Filatelistické výstavy:
Národná filatelistická výstava MILANOFIL 2020 v Miláne (Taliansko)

Národná filatelistická výstava MILANOFIL 2020 v Miláne (Taliansko)
Miesto: Superstudio Group, via Tortona 27, Miláno (Taliansko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 01. 09. 2020

Informácia o medzinárodnej filatelistickej výstave MILANOFIL 2020 v Miláne (Taliansko).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výstava presunutá z pôvodného termínu 27. - 28. 3. 2020 predbežne na jeseň 2020.Národná filatelistická výstava MILANOFIL 2020


Národná filatelistická výstava (Taliansko)


MILANOFIL 2020


(výstava I. stupňa - tematická filatelia, aerofilatelia, astrofilatelia, otvorená filatelia - len pre talianske exponáty)


Výstava nie je prístupná pre exponáty vystavovateľov ZSF

K výstave vychádza emisia MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom).Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: MILANOFIL 2020
© Facebook: Milanofil 2020


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov