Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19

Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19
Autor: Vojtech Jankovič, Rudolf Šulej
Publikované: 23. 06. 2020 09:46
Aktualizované: 28. 01. 2022 23:55

Sledovanie príbehu plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW negatívne ovplyvneného pandémiou koronavírusu COVID-19.Spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW?


23. 6. 2020: Na tomto mieste sme sa chceli tešiť z pekného spoločného vydania Slovensko - Taliansko venovaného environmentálnej udržateľnosti v rámci kampane Organizácie spojených národov ACT NOW. Známky spoločného vydania mali vyjsť spoločne pri príležitosti otvorenia veľtrhu a filatelistickej výstavy MILANOFIL 2020 v severotalianskom Miláne 27. - 28. 3. 2020.

Slovenskej strane sa to po drobnom zaváhaní podarilo a známka vyšla 27. 3. 2020. Žiaľ, pandemická kríza, ktorá azda najkrutejšie zasiahla práve severné časti Talianska, znemožnila usporiadanie MILANOFIL 2020 v pôvodnom termíne a odsunula jeho konanie a s ním aj vydanie talianskej emisie niekedy na jeseň 2020. Dodatočne sme sa dozvedeli, že rovnaký osud postihol aj pripravovanú emisiu San Marina, ktorá mala vyjsť ešte pred veľtrhom a výstavou MILANOFIL 2020 a to 26. 3. 2020. Zostáva len veriť, že Taliansko a San Marino svoje známky, aj keď s oneskorením, predsa vydajú a spoločná emisia bude kompletná.

Pre úplnosť uveďme, že konkrétne námety emisií Talianska a San Marina neboli v tom čase známe, predpoklad bol, že na oboch bude podobný motív ako na slovenskej známke - piktogram cyklistu a vyjdú v analogickej hárčekovej forme.

22. 6. 2020 / 28. 12. 2020: K oficiálnym vydaniam pribúdajú aj špekulatívne vydania krajín, ktoré sa oficiálne nezapojili do kampane ACT NOW (Azerbajdžan, Čad, Kirgizsko, Libéria, Mozambik, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Togo) a žiaľ aj tzv. nežiaduce neoficiálne (ilegálne, resp. pirátske) vydania (súkromná poštová služba Peter´s Post). A tiež sa objavili personalizované známky s neoficiálnym (ilegálnym) použitím symbolov kampane ACT NOW (Estónsko).

17. 7. 2020 / 28. 9. 2020: To však nie je koniec príbehu! K aktivite OSN Environmentálna udržateľnosť ACT NOW sa pridali ešte ďalšie poštové správy OSN (New York) a Chorvátsko, ktoré zvolili analogický námet ako Slovensko. A podľa najnovších informácií aj Bielorusko, ktoré vydáva známku ACT NOW v septembri 2020. Tak vzniká akési pseudo-spoločné vydanie SLOVENSKO - OSN (New York) - Chorvátsko - Bielorusko, ktoré - verme spolu - bude doplnené ešte o tandem Taliansko - San Marino. ... Ako pokračujúci príbeh ukazuje, čiastočne sa tak už stalo, lebo San Marino sa koncom mája začalo pomaly zviechať aj na vydavateľskom poli. Žiaľ, o Taliansku to neplatí.

28. 1. 2022: A čuduj sa svete, príbeh pokračoval aj v roku 2021, kedy sa predsa len objavilo talianske vydanie. A ku nemu sa pridala aj Malta.

Je to už skutočný koniec príbehu?

Post skriptum: Situácia zapríčinila, že výstava a veľtrh MILANOFIL 2020 sa v roku 2020 vôbec uskutočnila. Tým sa stalo slovenské vydanie v hárčekovej forme - vďaka odkazu na neuskutočnené podujatie na spodnom okraji: "SPOLOČNÉ VYDANIE S TALIANSKOM MILANOFIL 2020 / EMISSIONE CONGIUNTA CON ITALIA MILANOFIL 2020" - smutným filatelistickým svedkom dôsledkov pandémia koronavírusu COVID-19 v Taliansku a na celom svete.


Oficiálne vydania - vydania krajín, ktoré sa oficiálne zapojili do kampane ACT NOW


Do tejto časti zaraďujeme vydania krajín, ktoré sa ku kampani ACT NOW pridali s povolením použiť oficiálne symboly kampane ACT NOW, z toho len dve Slovensko a Taliansko ako pôvodné oficiálne spoločné vydanie.

OSN - New York, Bielorusko, Chorvátsko, Malta, San Marino, Slovensko, Taliansko,

Slovensko


Emisia Slovenska vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z jednej známky (1,70 €) s motívom - piktogram cyklistu v 30-kusovom tlačovom liste a v hárčekovej úprave 1 známka a 9 kupónov. Ku emisii vydala Slovenská pošta jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Varianty kupónov:

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Chorvátsko


Emisia Chorvátska vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z jednej známky (symbolická hodnota A - 3,10 Kuna) s rovnakým motívom ako slovenská známka - piktogram cyklistu v upravenom tlačovom liste s desiatimi známkami a desiatimi kupónmi "dúhový kruh". Ku emisii vydala Chorvátska pošta jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Varianty kupónov:

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Príležitostná poštová pečiatka

Chorvátska pošta používala v deň vydania 27. 3. 2020 príležitostnú poštovú pečiatku zhodnú s pečiatkou prvého dňa - zobrazuje tri bicyklové kolesá a text: "DJELUJ ODMAN" (= Konaj teraz).

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Použitie príležitostnej poštovej pečiatky na poštovom lístku so súkromnou prítlačou.


Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


OSN (New York)


Emisia OSN (New York) vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z desiatich známok (10 x 1,20 USD) s rovnakými desiatimi motívmi ako sú v hárčekovej úprave Slovenska, vrátane rovnakého motívu ako slovenská známka - piktogram cyklistu, pričom pri každej známke je rovnaký kupón "dúhový kruh" ako pripravilo Chorvátsko. Spolu bude mať hárček OSN 10 rôznych známok a 10 rovnakých kupónov.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


San Marino


Emisia San Marina vyšla koncom mája 2020, no s pôvodným dátumom vydania 26. 3. 2020 (pečiatka na obálke prvého dňa - FDC) a skladá sa z jednej známky (2,50 €) s motívom - piktogram cyklistu v hárčekovej úprave 1 známka a 9 kupónov s rovnakými motívmi ako sú v hárčekovej úprave Slovenska. Ku emisii vydala pošta San Marina jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Varianty kupónov:

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Bielorusko


Emisia Bieloruska plánovaná až na september 2020 sa skladá z jednej známky (symbolická hodnota H) s iným motívom ako slovenská, resp. chorvátska známka - stánok s lokálnymi výrobkami v tlačovom liste 8 známok + 1 kupón. Ku vydaniu boli pôvodne plánované dve príležitostné pečiatky prvého dňa s domicilmi Minsk a Milan, čo naznačuje, že Bieloruská pošta stále počítala s alternatívou, že sa bude konať výstava a veľtrh MILANOFIL 2020, v rámci ktorého by známka vyšla.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Taliansko


Emisia Talianska plánovaná na rok 2020 bola najskôr zrušená, nakoniec sa predsa len objavila 22. 4. 2021. Skladá sa z jednej známky (symbolická hodnota B) s rovnakým motívom ako slovenská, resp. chorvátska - piktogram cyklistu v hárčekovej úprave 1 známka + 9 kupónov s rovnakými motívmi ako sú v hárčekovej úprave Slovenska. Ku emisii vydala Talianska pošta jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Malta


Emisia Malty vyšla 18. 3. 2021. Skladá sa z troch známok v troch samostatných malých hárčekoch: RECYCLE - piktogram recyklovania plastov (€0.50), REUSE - piktogram nakupovania so sieťovkou (€1.25) a REDUCE - piktogram cyklistu (€2.00). Ku každému hárčeku vydala pošta Malty samostatnú obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Neoficiálne vydania - vydania krajín, ktoré sa oficiálne nezapojili do kampane ACT NOW


Do tejto časti zaraďujeme diskutabilné a nežiaduce vydania krajín, ktoré sa ku kampani pridali (pravdepodobne) bez povolenia použiť oficiálne symboly kampane ACT NOW a to buď priamo alebo cez súkromné pošty alebo známkové agentúry.

Azerbajdžan, Čad, Kirgizsko, Libéria, Mozambik, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Togo

Azerbajdžan


V septembri 2020 (presne 8. 9. 2020) vydala ázijská republika Azerbajdžan perforovaný upravený tlačový list ACT NOW so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN (v azerbajdžančine) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.
Otázkou zostáva, či ide o oficiálne vydanie Azerbajdžanu (agentúra azermarka.az je dočasne neprístupná) a či boli oficiálne symboly kampane ACT NOW použité svojvoľne alebo získali na ich použitie oprávnenie od vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" je otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Čad


V auguste 2020 (presne 20. 8. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list ACT NOW pre Čad so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN, ale vo francúzštine (AGISSONS) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Kirgizsko (KYRGYZ EXPRESS POST)


V decembri 2020 (presne 15. 12. 2020) súkromná kirgizská pošta KYRGYZ EXPRESS POST, ktorá podľa vlastných tvrdení vydáva platné poštové známky pre Kirgizsko, vydala perforovaný upravený tlačový list ACT NOW s podobnou obrazovou časťou (jedna známka s piktogramom cyklistu a 9 imitácií, resp. kupónov) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že chýba ľavá informačná časť a známka s piktogramom cyklistu je širšia a umiestnená v tlačovom liste trikrát.

Otázkou zostáva, či KYRGYZ EXPRESS POST použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Libéria


V septembri 2020 vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list ACT NOW pre Libériu so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Mozambik


V septembri 2020 (presne 15. 9. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list a malé tlačové listy ACT NOW pre Mozambik so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN, ale v portugalčine (AGE AGORA) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Sierra Leone


V júni 2020 (presne 12. 6. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list a malé tlačové listy ACT NOW pre Sierru Leone so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW
Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Stredoafrická republika


V júni 2020 (presne 22. 6. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list a malé tlačové listy ACT NOW pre Stredoafrickú republiku so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN, ale vo francúzštine (AGISSONS) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Svätý Tomáš a Princov ostrov


V auguste 2020 (presne 31. 8. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list a malé tlačové listy ACT NOW pre Svätý Tomáš a Princov ostrov so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN, ale v portugalčine (AGE AGORA) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Togo


V septembri 2020 (presne 15. 9. 2020) vydala vydavateľská známková agentúra Stamperija perforovaný a neperforovaný upravený tlačový list a malé tlačové listy ACT NOW pre Togo so zhodnou textovou časťou ako upravený tlačový list OSN, ale vo francúzštine (AGISSONS) a so zhodnou obrazovou časťou (známky a ich imitácie) ako upravený tlačový list Slovenska a San Marina, s tým rozdielom, že všetkých 10 vyobrazení sú poštové známky s nominálnou hodnotou.

Otázkou zostáva, či agentúra Stamperija použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Preto je zaradenie do tejto "spoločnej emisie" otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článkuNeoficiálne (ilegálne, resp. pirátske) vydania


Do tejto časti zaraďujeme ilegálne vydania súkromných firiem, ktoré nespĺňajú kritériá na vydávanie poštových známok a ktoré sa ku kampani pridali (pravdepodobne) bez povolenia použiť oficiálne symboly kampane ACT NOW.


Rusko - súkromná poštová služba Peter´s Post


Súkromná poštová služba Peter´s Post, ktorá operuje medzi Ruskom a Fínskom, no nemožno ju považovať za poštovú službu s povolením vydávať platné poštové známky, ponúka dva malé tlačové listy po desať známok s rovnakými symbolmi ako vyššie uvedené oficiálne vydania (vydavateľom týchto známok je pravdepodobne tiež vydavateľská známková agentúra Stamperija). Známky na prvom tlačovom liste sú určené pre ruskú pobočku s nominálnymi hodnotami uvedenými v rubľoch a známky na druhom tlačovom liste sú určené pre fínsku pobočku s nominálnymi hodnotami uvedenými v eurách.
Otázkou zostáva, či súkromná pošta Peter´s Post použila symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získala na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Existuje veľký predpoklad, že ide o prvú možnosť, preto ich zaradenie do tejto "spoločnej emisie" je veľmi otázne. Nehovoriac o tom, že ide o veľmi špekulatívne vydanie súkromnej pošty na územiach štátov, kde nie sú poštoví doručovatelia legislatívne podchytení. Preto zaradenie týchto "známok" do zbierky je veľmi diskutabilné.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Personalizované známky s neoficiálnym (ilegálnym) použitím symbolov kampane ACT NOWEstónsko


V ponuke niektorých obchodníkov (nie na oficiálnych stránkach Estónskej pošty) sa objavili známky Estónska s rovnakými symbolmi ako vyššie uvedené oficiálne a neoficiálne vydania. Podľa jednotného dizajnu známok, ktorý je zhodný so vzorom na personalizované známky Estónska sa dá usúdiť, že ide o súkromne vyrobené personalizované známky, ktoré sú platné ako poštové známky s uvedenou hodnotou 1,40 €. V ponuke sa dokonca objavili aj akési obálky prvého dňa vydania s dátumom 27. 3. 2020.

Otázkou zostáva, či ich tvorcovia použili symboly kampane ACT NOW svojvoľne alebo získali na ich použitie oprávnenie od ich vlastníka. Existuje veľký predpoklad, že ide o prvú možnosť, preto ich zaradenie do tejto "spoločnej emisie" je veľmi otázne.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW


Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Späť na úvod kapitoly

Späť na úvod článku


Použité zdroje


© Slovenská pošta - POFIS

© Hrvatska Pošta

© UN STAMPS

© BELPOCHTA

© LINN´S STAMP NEWS

© Delcampe


Späť na úvod článku
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov