Autor: Ing. Rudolf Šulej

Zoznam článkov:


Falzifikát perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka (24.02.2009)

Objav falzifikátu dodatočnej perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka.

Ochranné prvky slovenských poštových známok a celín (26.09.2014)

Študijný článok venovaný ochranným prvkom použitých pri tlači slovenských poštových známok a celín.

Dejiny colníctva - Varianty kupónov a výrobné chyby (28.11.2014)

Ukážky variantov kupónov a niektoré výrazné výrobné chyby príležitostnej poštovej známky Dejiny colníctva, ktorá vyšla v špeciálnej úprave tlačového listu.

Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011) - Varianty kupónov (13.02.2015)

Ukážky variantov kupónov príležitostnej poštovej známky Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011), ktorá vyšla vo veľmi špeciálnej úprave krížom perforovaného tlačového listu.

Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov (09.01.2015)

Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov.

Poznatky k poštovej známke Pofis č. 579 - Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011) (14.02.2015)

Poznatky k príležitostnej poštovej známke Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011), ktorá vyšla vo veľmi špeciálnej úprave krížom perforovaného tlačového listu.

Poznatky k známke Pofis č. 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP (20.03.2015)

Poznatky k príležitostnej poštovej známke Pofis č. 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP.

Varianty známok a kupónov poštovej známky Vladimír Dzurilla (1942 – 1995) (12.04.2015)

Ukážky variantov kupónov príležitostnej poštovej známky Šport: Vladimír Dzurilla (1942 – 1995), ktorá vyšla opäť v trochu zvláštnej úprave tlačového listu.

Postup pri zhotovovaní zväčšenín obrázkov výrobných chýb, doskových odchýlok a doskových chýb na poštových známkach (27.06.2015)

Krátky popis ako získať kvalitné zväčšeniny obrázkov výrobných chýb (VCH), doskových odchýlok (DO) a doskových chýb (DCH) na poštových známkach.

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok (07.10.2015)

Článok venovaný prehľadu známok, ktoré vyšli a stále vychádzajú v rámci špeciálneho spoločného vydania LIEČBA RAKOVINY PRSNÍKA.

Bienále ilustrácií Bratislava 2015 - Varianty kupónov (12.09.2015)

Ukážky variantov kupónov príležitostnej poštovej známky Bienále ilustrácií Bratislava 2015, ktorá vyšla v špeciálnej upravenom tlačovom liste s viacerými kupónmi.

Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici (29.12.2016)

Ukážka postupu identifikácie falzifikátu výrobnej chyby slovenskej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici.

Ťahá slnko len červenú farbu? (03.07.2016)

Krátke zamyslenie na tému zmeny farebných odtieňov na známkach pôsobením slnečného žiarenia.

Výrobné chyby na príležitostnej poštovej známke 100 rokov skautingu (Europa) (08.06.2017)

Poznatky k príležitostnej poštovej známke Pofis č. 397 EUROPA 2007: 100 rokov skautingu

80 rokov od konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 (13.11.2017)

1. časť cyklu článkov venovaných 80. výročiu konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 a vydania výstavného hárčeka k tejto výstave.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček (13.05.2018)

2. časť cyklu článkov venovaných 80. výročiu konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 a vydania výstavného hárčeka k tejto výstave.

()

()

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok (02.02.2019)

Zamyslenie nad spôsobmi merania zúbkovania slovenských známok a výsledky, ktoré presnejšie meranie profesionálnym posuvným meradlom prinieslo pre špecializovaný katalóg slovenských poštových známok

()

Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom (01.05.2020)

Prehľad slovenských samolepiacich poštových známok oddeľovaných výsekom a typov ich výsekov.

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach (a nie len na známkach) (29.04.2020)

Metóda merania vzdialeností pri rozlišovaní tlačových dosiek (TD) tlačených ofsetovou technikou a technikou oceľotlače z plochy (OF+OTp).

Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia (29.06.2020)

Prehľad nájdených výrobných chýb na slovenskej poštovej známke Filatelia.

Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19 (28.01.2022)

Sledovanie príbehu plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW negatívne ovplyvneného pandémiou koronavírusu COVID-19.

Doplňujúce poznatky k Londýnskemu hárčeku 1943 (09.02.2021)

Článok venovaný doplňujúcim poznatkom k „Londýnskemu hárčeku“ vydanému pri príležitosti „Výstavy československých známok v Londýne” v roku 1943.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov