Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Poznatky k poštovej známke Pofis č. 579 - Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)

Poznatky k poštovej známke Pofis č. 579 - Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 14. 02. 2015 16:45

Poznatky k príležitostnej poštovej známke Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011), ktorá vyšla vo veľmi špeciálnej úprave krížom perforovaného tlačového listu.


Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)

Vecné chyby, doskové chyby (DCH), doskové odchýlky (DO) a výrobné chyby (VCH)


 1. V pravom kupóne „medaila“ je chybný názov výstavy „SVETOVA VYSTAVA POSTOVNÍCH ZNÁMEK“. Správny názov výstavy by mal byť „SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK“.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Ukážka striebornej medaile „PRAGA 1962“.


  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 2. V spodnom rade známok obraz grafickej predlohy známky (HT farby) pokračuje do spodného okraja PL.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 3. Na väčšine známok a kupónov sú výrobné chyby (nedotlač HT farby, „vypadnutá HT farba“), ktoré sú na rôznych miestach a majú menšiu alebo väčšiu intenzitu, a ktoré sa prejavujú ako biele body „sneženie“.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  VCH ZP 2/2
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 4. Na okrajoch PL je veľmi veľké množstvo vodorovných čiernych čiarok, menšej alebo väčšej intenzity.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 5. Na ľavom okraji PL sú vynechané PO vodorovnej perforácie.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 6. Tlačová forma mala dve PL, na ktorých boli zistené drobné DCH, ktoré môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu, alebo sú na ZP PL. Známky a kupóny sú číslované spoločne. Na PL 1 a PL 2 sú na väčšine známok a kupónoch tenké vodorovné čierne čiarky, ako sú na okrajoch oboch PL (ukážka je na DCH ZP 1/3, 1/26 a 2/17 a ďalších ZP). Presné určenie DCH bude možné až po porovnaní DCH na PL v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  ZP 1/3    
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
      DCH ZP 1/15
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/23   ZP 1/26
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/42   bez DCH
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/40   DCH ZP 2/31
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  ZP 2/17   DCH ZP 2/8

Autor: Rudolf Šulej

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov