The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Findings on the postage stamp Pofis no. 579 - Day of postage stamp: Severín Zrubec (1921 – 2011)

Findings on the postage stamp Pofis no. 579 - Day of postage stamp: Severín Zrubec (1921 – 2011)
Author: Rudolf Šulej
Published: 14. 02. 2015 16:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Findings on the commemorative postage stamp Day of postage stamp: Severín Zrubec (1921 – 2011), which was issued in a very special arrangement with cross perforated printing plane.


Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)

Vecné chyby, doskové chyby (DCH), doskové odchýlky (DO) a výrobné chyby (VCH)


 1. V pravom kupóne „medaila“ je chybný názov výstavy „SVETOVA VYSTAVA POSTOVNÍCH ZNÁMEK“. Správny názov výstavy by mal byť „SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK“.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Ukážka striebornej medaile „PRAGA 1962“.


  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 2. V spodnom rade známok obraz grafickej predlohy známky (HT farby) pokračuje do spodného okraja PL.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 3. Na väčšine známok a kupónov sú výrobné chyby (nedotlač HT farby, „vypadnutá HT farba“), ktoré sú na rôznych miestach a majú menšiu alebo väčšiu intenzitu, a ktoré sa prejavujú ako biele body „sneženie“.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  VCH ZP 2/2
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 4. Na okrajoch PL je veľmi veľké množstvo vodorovných čiernych čiarok, menšej alebo väčšej intenzity.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 5. Na ľavom okraji PL sú vynechané PO vodorovnej perforácie.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)


 6. Tlačová forma mala dve PL, na ktorých boli zistené drobné DCH, ktoré môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu, alebo sú na ZP PL. Známky a kupóny sú číslované spoločne. Na PL 1 a PL 2 sú na väčšine známok a kupónoch tenké vodorovné čierne čiarky, ako sú na okrajoch oboch PL (ukážka je na DCH ZP 1/3, 1/26 a 2/17 a ďalších ZP). Presné určenie DCH bude možné až po porovnaní DCH na PL v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  ZP 1/3    
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
      DCH ZP 1/15
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/23   ZP 1/26
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/42   bez DCH
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  DCH ZP 1/40   DCH ZP 2/31
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
   
  Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)   Poštová známka Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
  ZP 2/17   DCH ZP 2/8

Author: Rudolf Šulej

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists