Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach (a nie len na známkach)

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach (a nie len na známkach)
Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 29. 04. 2020 18:57

Metóda merania vzdialeností pri rozlišovaní tlačových dosiek (TD) tlačených ofsetovou technikou a technikou oceľotlače z plochy (OF+OTp).


V nasledujúcom článku uvediem príklad postupu pri meraní a rozlišovaní TD známky Českej republiky č. PL 197 – 80. výročí vzniku Československa.

Najskôr som si upravil spodnú časť krytu skenera (má bielu farbu) a pri skenovaní známok, PL a hárčekov som používal na prekrytie čierny papier. Často sa stávalo, že pri zatvorení krytu skenera sa čierny papier posunul aj so skenovanými známkami a skenovanie som musel opakovať. Aby som odstránil tento nedostatok tak som na spodnú stranu krytu nalepil fóliu z čiernej hawitky (obr. č. 1).

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Obr. č. 1Tým som samozrejme neodstránil prípadné šikmé zobrazenie obrazu známok pre nepresné (šikmé) orezanie priehradkového listu (PL). Potom som hľadal stranu PL, ktorá bola rovnobežná s lištou skenera a rámčeka známky (rámčekov známok).

K dispozícii som mal 8 PL, z toho 5 PL I. typu a 3 PL druhého typu.

Teraz sa vrátim k metódam merania vzdialeností. Uvediem štyri metódy.


1. Metóda merania vzdialeností posuvným meradlom priamo na PL.


Túto metódu nie je možné aplikovať pre veľmi malé vzdialenosti medzi jednotlivými známkovými poliami (ZP).
PL má podľa katalógov rozmer 183 mm x 108 mm (v študijnej vzorke 151,7 – 152,65 mm x 106,8 – 107,45 mm) a obraz známky (rámčeka) tlačený OTp má rozmer približne 22,8 mm x 24,25 mm. Táto metóda na meranie vzdialeností a tým rozlíšenie TD PL sa nedá použiť. V tabuľke č. 1 sú uvedené rozmery PL namerané posuvným meradlom.

Jednotlivé PL študijnej vzorky som oskenoval vo veľkosti rozlíšenia 1200 dpi, označil a obrázky uložil v jpg súboroch (veľkosť okolo 8 MB). Obrázok som otvoril programe Skicár, kde mali obrázky v pixeloch (px) rozmer približne 7150 px x 5000 px a rozmer na monitore v mm približne 1770 mm x 1300 mm. Obraz známky (rámčeka) je v px 1075 x 1150 a na monitore v mm približne 267 mm x 285 mm.


2. Metóda merania vzdialenosti medzi obrazmi známok (rámčekmi) v programe Skicár v pixeloch (px).


Ako pomôcku som použil v programe Skicár kreslenie

- rovných čiar (farba červená, veľkosť 3 px, ktorú som neskôr zmenil na veľkosť 1 px, obr. č. 2) pričom som musel dávať pozor na zakrivenie čiary (zlom). Vodorovné a zvislé čiary som kreslil na voľných plochách (horná a bočná strana PL), kde sa dala ľahšie skontrolovať rovnosť čiar. Vodorovné čiary som potom presunul na jednotlivé rámčeky ZP 1, K1 a ZP 5. Zvislými čiarami som prekryl rámčeky všetkých ZP a K1. Vodorovnými čiarami horné a dolné časti rámčekov ZP 1 až ZP 6 a K 1. Na ukážke obr. č. 3 boli použité čiary o veľkosti 5 px.

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Obr. č. 2Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Obr. č. 2Detailne zobrazenie čiar (1 px) na ZP 1 až ZP 6 s posunom OTp:

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 1
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 2


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 3
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 4


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 5
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 6


- obdĺžnikov (farba červená, veľkosť 1, obr. č. 4) a nemusel som dávať pozor na zakrivenie čiar. Obdĺžnik som kreslil z ľavého horného roha rámčeka ZP 1 po dolný pravý roh rámčeka ZP 6. Na ukážke obr. č. 4 boli použité čiary o veľkosti 5 px.

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Obr. č. 4Detailne zobrazenie čiar obdĺžnika (1 px) na ZP 1 až ZP 6 s posunom OTp:

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 1
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 2


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 3
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 4


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 5
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 6


Takto som postupoval pri všetkých 8 PL a výsledkom boli menšie a väčšie posuny jednotlivých rámčekov ZP smerom dole a do strán. Rovnako bol zistený posun K 1 dole.

Potom nasledovalo meranie rozmerov rámčekov jednotlivých ZP a K1 v px, vodorovné a zvislé vzdialenosti medzi jednotlivými ZP, ZP a K1 (viď. tabuľka 1).

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Tabuľka č. 1Pri porovnávaní jednotlivých PL som zistil posuny tlače ofsetovou technikou (OF) jednotlivých ZP. Nikde v katalógoch a v literatúre sa neuvádza počet tlačových polí pre tlač OF (TP – PL) na tlačovej forme (TF). TF mohla obsahovať jedno TP alebo dve TP, prípadne 4 TP. Rozlíšenie TP pre OF je možné podľa spoločných znakov (doskových chýb) jednotlivých PL. Posun tlače OF smerom dole je najmä na ZP 3, 4 a 6. Keďže ako prvá bola vykonaná OF tlač s posunom na ZP 3, 4 a 6, tlač OTp musela byť prispôsobená posunutej tlači OF.

Detailne zobrazenie posunu tlače OF (čiary obdĺžnika 3 px) na ZP 1 až ZP 6:

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 1
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 2


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 3
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 4


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 5
Metóda merania vzdialeností na poštových známkach ZP 63. Metóda merania vzdialenosti medzi obrazmi známok (rámčekmi) v programe Skicár v milimetroch na 27" monitore posuvným meradlom a pravítkom (viď. tabuľky).4. Metóda merania hrúbky čiar rámčekov ZP po oskenovaní elektronickým mikroskopom a otvorení v programe Skicár v px (viď. tabuľka 3).


Približné skutočné rozmery som určil vypočítanými koeficientami a to:

1. skutočný rozmer PL nameraný posuvným meradlom vydeleným rozmerom PL v px a spriemerovaním koeficienta (0,0213),

2. skutočný rozmer PL nameraný posuvným meradlom vydeleným rozmerom PL nameraný na monitore v mm a spriemerovaním koeficienta (0,0855).

Meranie vzdialenosti medzi rámčekmi ZP a rámčekmi ZP a kupónom

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Tabuľka č. 2Porovnanie skutočnej vzdialenosti v mm (merané v px a mm na monitore)

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Meranie posunu tlače OTp dole

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Meranie posunu tlače OTp do strán

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


Metóda merania vzdialeností na poštových známkach


>Meranie hrúbky čiar

Metóda merania vzdialeností na poštových známkach

Tabuľka č. 3Detailná ukážka z merania hrúbky čiar:

197 PL 1 - I. typ
197 PL 4 - II. typ
ZP 2

K 1

ZP 4

ZP 5

ZP 6Kontakt na autora článku: Rudolf Šulej.

Autor: Rudolf Šulej

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov