Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok
Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 05. 07. 2015 22:40
Aktualizované: 07. 10. 2015 21:40

Článok venovaný prehľadu známok, ktoré vyšli a stále vychádzajú v rámci špeciálneho spoločného vydania LIEČBA RAKOVINY PRSNÍKA.


Slovenská poštová známka venovaná liečbe rakoviny prsníka je súčasťou medzinárodného projektu „Breast Cancer Research Stamp“, ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a liečbu tohto onkologického ochorenia.

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Prvá takáto poštová známka vyšla v roku 1998 v Spojených štátoch amerických na základe iniciatívy amerického onkológa maďarského pôvodu Dr. Ernieho Bodaia. Ústredným motívom poštovej známky je stvárnenie bohyne Artemis (ženské telo zobrazené do pol pásu) od autoriek Whitney Sherman a Ethel Kessler. V roku 2014 vyšla v novom vydaní opäť v samolepiacej úprave s vlnitým výsekom alebo strihaná (nezúbkovaná).

Poštové známky s rovnakým motívom vydali aj ďalšie poštové správy napr. Belize, Gambia, Grenada, Jordánsko, Keňa, Kosovo, Maďarsko, Macedónsko, Mikronézia, Rakúsko a podla niektorých informácií aj Brazília, Grécko, Izrael a Salvador (pozri Komentáre a poznámky).

  • Známky Kosova majú napriek tomu, že Kosovo nie je členskou krajinou eurozóny, nominálnu hodnotu 1 €.
  • Na známke Kene má bohyňa Artemis ženské telo „africkej ženy“.
Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Známky s rovnakou tematikou ale s iným motívom vydali ďalšie krajiny napr. Albánsko, Argentína, Austrália, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Filipíny, Francúzsko, India, Indonézia, Pakistan, Rumunsko, Srbsko, Taliansko a ďalšie.

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok   Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok   Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok   Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok   Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok

A na záver hodno spomenúť, že liečbe rakoviny prsníka boli venované aj niektoré staršie známky, ktoré vydali napríklad Čína (1989) a USA (1996). Ta posledná má zaujimavý tematický text aj na okrajoch tlačového hárka: "HELP CONQUER BREAST CANCER" - Pomôžte poraziť rakovinu prsníka a "To learn more, call The Cancer Information Service:..." - Ak chcete vedieť viac, zavolajte Informačnú službu pre rakovinu.

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok   Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok


Zdroje a použitá literatúra--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komentáre a poznámky


Kolega Pavol Ondráška upozornil, ze vyobrazené známky Brazílie, Izraela a Grécka sa mu zatiaľ nepodarilo získať, dokonca ich nenašiel ani v katalógu MICHEL. Na našu výzvu autor článku Rudolf Šulej potvrdil, že ani on uvedené známky nemá, pričom informácie čerpal z viacerých internetových stránok, kde sú tieto známky vyobrazené. Asi najrozumnejšie vysvetlenie ponúka stránka Joint Stamp Issues (Spoločné známkové vydania), ktorá známky vyobrazuje a súčasne uvádza, že pravdepodobne sú plánované, ale ešte neboli vydané. Podobná informácia je uvedená aj pri známke Salvádora, ktorá v tomto článku nie je ani vyobrazená.
Otázkou (a s výkričníkom) zostáva ako sa obrázky známok, ktoré nie sú vydané mohli objaviť na internete. Je to o to nepochopiteľnejšie, že informácia na uvedenej stránke je z roku 2013 a uvedené známky doteraz nevyšli ani neboli uvedené v emisných plánoch týchto krajín. Pomôže niekto s vyriešením tejto nezrovnalosti?

Autor: Rudolf Šulej

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov