Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Liečba rakoviny prsníka

Liečba rakoviny prsníka

Poštová známka


Liečba rakoviny prsníkaPoštová známka Liečba rakoviny prsníka
Liečba rakoviny prsníka

Poštová známka vydaná na podporu liečby rakoviny prsníka.

Deň vydania: 12. 04. 2013
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000
Textový motív: Liečba rakoviny prsníka / FUND THE FIGHT. FIND A CURE.
Obrazový motív: Zenské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman.

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Liečba rakoviny prsníka (Pôvodný výtvarný návrh)

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka


Tematický popis a súvislosti::

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenie v ženskej populácii. Počet novo diagnostikovaných prípadov je na celom svete vysoký s neustále sa zvyšujúcimi absolútnymi i relatívnymi hodnotami. Žiaľ, aj napriek preventívnym a skríningovým programom, zvýšenej zdravotnej uvedomelosti o karcinóme prsníka, technicky dokonalým diagnostickým prístrojom s vysokou senzitivitou a novým liečebným postupom, úmrtnosť je vysoká. Karcinóm prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné ochorenia u žien v produktívnom veku života. Zhubný nádor prsníka sa tak stal závažným celospoločenským, epidemiologickým i sociálnym problémom. Vo svete sa diagnostikuje vyše 1,5 miliónov nových prípadov rakoviny prsníka, ktorá je dnes najčastejšou formou rakoviny u žien vo väčšine priemyselne vyspelých krajín Európy a severnej Ameriky. V USA a iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije veku 85 rokov. Na Slovensku sa karcinóm prsníka vyskytuje približne u každej dvadsiatej ženy, každoročne sa diagnostikuje okolo 2500 nových prípadov. Pri zhubnom nádore prsníka nie je známa, okrem genetických mutácií, primárna príčina vzniku ochorenia. Kvôli tomu vo svete stále neexistuje primárna prevencia a aj preto sa nedarí celoplošne znížiť počet novovzniknutých nádorov. Predpokladom zníženia úmrtnosti na karcinóm prsníka je zvýšená zdravotná uvedomelosť žien a ich dôslednosť v dodržiavaní odporúčaných intervalov pravidelných preventívnych prehliadok.

Emisia poštovej známky je súčasťou medzinárodného projektu „Breast Cancer Research Stamp“, ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a liečbu tohto onkologického ochorenia. Prvú takúto poštovú známku vydala v roku 1998 Pošta USA na základe iniciatívy amerického onkológa Dr. Ernieho Bodaia. Ústredným motívom poštovej známky je ženské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman, námetom FDC a FDC pečiatky je motív narcisu, pretože poštová známka vychádza na Deň narcisov 2013.

Autor (zdroj) popisu: doc. MUDr. Vladimír Bella


Súvisiace články (2):

Liečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známokLiečba rakoviny prsníka - špeciálne spoločné vydanie známok
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013

Súvisiace oznamy (2):

Prezentácia špeciálnej poštovej známky na boj s rakovinou prsníka
Pošta podporila Deň narcisov, vydala známku Liečba rakoviny prsníkaZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Liečba rakoviny prsníka

Liečba rakoviny prsníka
Liečba rakoviny prsníka
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Teoreticky sú teória a prax to isté. Prakticky nie.

(Albert Einstein)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.