80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Liečba rakoviny prsníka

Liečba rakoviny prsníka
Deň vydania: 12. 04. 2013
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka vydaná na podporu liečby rakoviny prsníka.


Textový motív: Liečba rakoviny prsníka / FUND THE FIGHT. FIND A CURE.

Obrazový motív: Zenské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Liečba rakoviny prsníka (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka


Tematický popis a súvislosti:

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenie v ženskej populácii. Počet novo diagnostikovaných prípadov je na celom svete vysoký s neustále sa zvyšujúcimi absolútnymi i relatívnymi hodnotami. Žiaľ, aj napriek preventívnym a skríningovým programom, zvýšenej zdravotnej uvedomelosti o karcinóme prsníka, technicky dokonalým diagnostickým prístrojom s vysokou senzitivitou a novým liečebným postupom, úmrtnosť je vysoká. Karcinóm prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné ochorenia u žien v produktívnom veku života. Zhubný nádor prsníka sa tak stal závažným celospoločenským, epidemiologickým i sociálnym problémom. Vo svete sa diagnostikuje vyše 1,5 miliónov nových prípadov rakoviny prsníka, ktorá je dnes najčastejšou formou rakoviny u žien vo väčšine priemyselne vyspelých krajín Európy a severnej Ameriky. V USA a iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije veku 85 rokov. Na Slovensku sa karcinóm prsníka vyskytuje približne u každej dvadsiatej ženy, každoročne sa diagnostikuje okolo 2500 nových prípadov. Pri zhubnom nádore prsníka nie je známa, okrem genetických mutácií, primárna príčina vzniku ochorenia. Kvôli tomu vo svete stále neexistuje primárna prevencia a aj preto sa nedarí celoplošne znížiť počet novovzniknutých nádorov. Predpokladom zníženia úmrtnosti na karcinóm prsníka je zvýšená zdravotná uvedomelosť žien a ich dôslednosť v dodržiavaní odporúčaných intervalov pravidelných preventívnych prehliadok.

Emisia poštovej známky je súčasťou medzinárodného projektu „Breast Cancer Research Stamp“, ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a liečbu tohto onkologického ochorenia. Prvú takúto poštovú známku vydala v roku 1998 Pošta USA na základe iniciatívy amerického onkológa Dr. Ernieho Bodaia. Ústredným motívom poštovej známky je ženské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman, námetom FDC a FDC pečiatky je motív narcisu, pretože poštová známka vychádza na Deň narcisov 2013.


Autor (zdroj) popisu: doc. MUDr. Vladimír Bella


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov