Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Pošta podporila Deň narcisov, vydala známku Liečba rakoviny prsníka

Pošta podporila Deň narcisov, vydala známku Liečba rakoviny prsníka
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 12. 04. 2013 09:57

Tlačová správa Slovenskej pošty, a.s. o vydaní poštovej známky Liečba rakoviny prsníka.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov