Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Prezentácia špeciálnej poštovej známky na boj s rakovinou prsníka

Prezentácia špeciálnej poštovej známky na boj s rakovinou prsníka
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 07. 03. 2012 01:10

Prezentácia špeciálnej poštovej známky na boj s rakovinou prsníka, ktorú vydá Slovenská pošta v roku 2013.

Špeciálna poštová známka USA na boj s rakovinou prsníka

Dňa 14. februára 2012 počas návštevy amerického veľvyslanca Theodora Sedgwicka na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predstavili verejnosti špeciálnu charitatívnu (= príplatkovú) poštovú známku na boj s rakovinou prsníka. Takúto poštovú známku, ktorá ako prvá vyšla v USA v roku 1998, poznajú už vo viac ako 20 krajinách po celom svete. Výťažok z jej predaja putuje každoročne na liečbu a výskum rakoviny prsníka.


Ernie Boldai - iniciátor vydania špeciálnej poštovej známky na boj s rakovinou prsníka

Iniciátorom projektu so založením nadácie a vydaním charitatívnej poštovej známky je americký chirurg maďarského pôvodu Ernie Boldai. Výtvarný návrh poštovej známky s vyobrazením Artemis - bohyne lovu a ochrankyne

Slovenskú verziu poštovej známky, ktorá bude 17. v poradí na svete, vydá Slovenská pošta, a.s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 12. apríla 2013 - do poštového obehu sa dostane ako súčasť kampane ku Dňu narcisov (pozri: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013).Ďalšie informácieo poštovej známke na boj proti rakovine prsníka nájdete na Wikipédii: Breast cancer research stamp.
Pripravené na základe podkladov od Mgr. Lukáša Lučeniča - Odbor pre vzťahy s verejnosťou MDVRR SR.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov