Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Treatment of breast cancer

Treatment of breast cancer
Date of Issue: 12. 04. 2013
Face value: 1,10 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued in support of breast cancer treatments.


Text motifs: Liečba rakoviny prsníka / FUND THE FIGHT. FIND A CURE.

Pictorial motifs: Zenské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman.

Original artwork(s):

Postage Stamp Treatment of breast cancer (Original artwork(s))


Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka


Thematic description and context:

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenie v ženskej populácii. Počet novo diagnostikovaných prípadov je na celom svete vysoký s neustále sa zvyšujúcimi absolútnymi i relatívnymi hodnotami. Žiaľ, aj napriek preventívnym a skríningovým programom, zvýšenej zdravotnej uvedomelosti o karcinóme prsníka, technicky dokonalým diagnostickým prístrojom s vysokou senzitivitou a novým liečebným postupom, úmrtnosť je vysoká. Karcinóm prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné ochorenia u žien v produktívnom veku života. Zhubný nádor prsníka sa tak stal závažným celospoločenským, epidemiologickým i sociálnym problémom. Vo svete sa diagnostikuje vyše 1,5 miliónov nových prípadov rakoviny prsníka, ktorá je dnes najčastejšou formou rakoviny u žien vo väčšine priemyselne vyspelých krajín Európy a severnej Ameriky. V USA a iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije veku 85 rokov. Na Slovensku sa karcinóm prsníka vyskytuje približne u každej dvadsiatej ženy, každoročne sa diagnostikuje okolo 2500 nových prípadov. Pri zhubnom nádore prsníka nie je známa, okrem genetických mutácií, primárna príčina vzniku ochorenia. Kvôli tomu vo svete stále neexistuje primárna prevencia a aj preto sa nedarí celoplošne znížiť počet novovzniknutých nádorov. Predpokladom zníženia úmrtnosti na karcinóm prsníka je zvýšená zdravotná uvedomelosť žien a ich dôslednosť v dodržiavaní odporúčaných intervalov pravidelných preventívnych prehliadok.

Emisia poštovej známky je súčasťou medzinárodného projektu „Breast Cancer Research Stamp“, ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a liečbu tohto onkologického ochorenia. Prvú takúto poštovú známku vydala v roku 1998 Pošta USA na základe iniciatívy amerického onkológa Dr. Ernieho Bodaia. Ústredným motívom poštovej známky je ženské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney Sherman, námetom FDC a FDC pečiatky je motív narcisu, pretože poštová známka vychádza na Deň narcisov 2013.


Author (source) of the description: doc. MUDr. Vladimír Bella


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists