Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Issue plan of Slovak postage stamps for 2013

Issue plan of Slovak postage stamps for 2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: MDVRZ SR a Slovenská pošta/POFIS
Published: 21. 10. 2013 23:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Priebežne aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013.


Číslo emisie Dátum vydania Názov emisie Nominál. hodnota Rozmery mm FDC (ks) Forma TL Počet zn. na TL
531 1. 1. 20. výročie založenia SR:
Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013
0.60 € 44,1 x 26,5
+ k 22 x 26,5
1 UTL 8 + 8k
532 25. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Empírové divadlo v Hlohovci
0.90 € 22 x 26,5 1 TL 100
533 14. 2. Významné športové podujatia:
Ján Popluhár (1935 – 2011)
0.65 € 44,1 x 26,5
+ k 22 x 26,5
1 TL/UTL 50/8 + 8k
534 1. 3. Veľká noc 2013:
Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
0.45 € 26,5 x 33,9 1 TL 50
535 14. 3. Osobnosti:
Dominik Tatarka (1913 – 1989)
0.50 € 33,9 x 26,5 1 TL 50
536 12. 4. Liečba rakoviny prsníka 1,10 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
537 26. 4. Technické pamiatky:
Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči
T2 50g 26,5 x 44,1 1 TL 50
538 9. 5. EUROPA 2013:
Poštové vozidlo
0.90 € 44,1 x 26,5 1 UTL 8
539 31. 5. Spoločné vydanie s Kóreou:
Národné kroje
1.00 € 44,1 x 30,5 1 UTL 3
540 31. 5. Spoločné vydanie s Kóreou:
Národné kroje
1.00 € 44,1 x 30,5 1 UTL 3
541 7. 6. Známka s personalizovaným kupónom - Zvieratník 0.45 € 26,5 x 33,9
+ k 26,5 x 33,9
1 UTL 8
542 12. 6. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 1.60 € 44,4 x 54,4 1 HA 1
543 28. 6. Osobnosti:
Gorazd Zvonický (1913 – 1995)
0.65 € 33,9 x 26,5 1 TL 50
544 2. 8. 150. výročie založenia Matice slovenskej 0.80 € 44,1 x 26,5 1 UTL 10
545 2. 9. Bienále ilustrácií Bratislava 2013 T2 50g € 26,5 x 44,1 1 TL 50
546 20. 9. Krásy našej vlasti:
Tatranské motívy
1,25 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
547 20. 9. Krásy našej vlasti:
Tatranské motívy
1,45 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
548 11. 10. Ochrana prírody:
Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka
0.60 € 33,9 x 26,5 1 UTL 3
549 11. 10. Ochrana prírody:
Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova
0.60 € 33,9 x 26,5 1 UTL 3
550 4. 11. Vianoce 2013:
Vianočná pošta
0.45 € 26,5 x 33,9 1 UTL 8
551 13. 11. Vianoce 2013:
Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
0.45 € 26,5 x 33,9 1 TL 50
552 29. 11. UMENIE:
Ján Jakub Stunder (1759 – 1811)
1.20 € 44,4 x 54,4 1 UTL 4
553 29. 11. UMENIE:
Martin Martinček (1913 – 2004)
1.20 € 44,4 x 54,4 1 UTL 4
554 6. 12. Deň poštovej známky:
Igor Rumanský (1946 – 2006)
0.65 € 44,1 x 26,5
+ k 22 x 26,5
1 TL 30 + k


Vysvetlivky:
  TL   tlačový list
  UTL   upravený tlačový list
  HA   hárček
  k   kupón
  ZZ   známkový zošitok
  FDC   obálka prvého dňa vydania


Informačná prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf
(pre poštové známky s popisnou hodnotou vydané v predchádzajúcich rokoch):

  T1 50 g 0,65 €   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 0,45 €   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 0,80 €   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 0,60 €   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 1,00 €   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 0,80 €   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 1,50 €   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 1,40 €   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku

Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.
Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenská pošta/POFIS
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists