The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Postage Stamp:
Personalities: Dominik Tatarka (1913 - 1989)

Personalities: Dominik Tatarka (1913 - 1989)
Date of Issue: 14. 03. 2013
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 100th birth anniversary of famous Slovak writer, essayist and journalist Dominik Tatarka (1913 – 1989).


Text motifs: DOMINIK / TATARKA / (1913 – 1989)

Pictorial motifs: Portret Dominika Tatarku

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Dominik Tatarka (1913 - 1989) (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Dušan Grečner


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Thematic description and context:

Dominik Tatarka (14. 3. 1913 – 10. 5. 1989) patrí ako prozaik a autor výtvarných, kultúrnych a spoločenských esejí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej kultúry 20. storočia. Jeho prvú zbierku noviel V úzkosti hľadania (1942) charakterizuje chvejivý pocit existenciálnej úzkosti z tragického ľudského údelu. Novela Panna zázračnica (1944) je Tatarkovou rozlúčkou s radostným obrazoborectvom mladosti, román Farská republika (1948) príbehom individuálneho zápasu za uchovanie ľudskosti v neľudskej vojne. Začiatkom päťdesiatych rokov stotožnil Tatarka ranoromantickú predstavu spoločenstva družnosti s komunistickým režimom (Družné letá 1954, Radostník 1954). Onedlho však v grotesknom texte Démon súhlasu (1963) ukázal zhubnosť tejto ilúzie. V novelách Rozhovory bez konca (1959) a Prútené kreslá (1963) sa vrátil k existenciálnym otázkam ľudského bytia. V súboroch esejí Proti démonom (1968) a Kultúra ako obcovanie (1996) sformuloval svoju koncepciu kultúry.

Po roku 1968 písal Tatarka autobiografické texty. Spájal v nich útržky denných zážitkov, nálad, listy, meditácie, reflexie. Vyšli po častiach v samizdate a v exile ako Listy do večnosti (1988), Sám proti noci (1984), Písačky (1984), súborne ako trilógia pod názvom Písačky (1998). V roku 1988 vyšli aj Navrávačky ako monologizované spracovanie nahrávok Tatarkových rozhovorov. Tieto texty tvoria autobiografickú os jeho samizdatového písania po tom, keď ho režim pripravil o verejnú existenciu.

Základom Tatarkovho imaginárneho múzea modernej kultúry, založeného na antickej a kresťanskej tradícii a národnom mýte uctievania, sa stal slobodný jednotlivec, svojprávny občan a suverénny štát. Predstavu Obce božej preniesol Tatarka po okupácii v roku 1968 na malé spoločenstvo československého disentu, na stýkanie a potýkanie, založené na úžase zo ženského, telesne erotického vzťahu a mužského priateľstva a solidarity.

Žitým konceptom slobodného človeka a vyústením umeleckej tvorby ako príbehu životnej existencie ostáva Dominik Tatarka v slovenskej kultúre výnimočným autorom intenzity osudových, tragických a melancholických okamihov ľudského bytia.


Author (source) of the description: PhDr. Peter Zajac, DrSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists