Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Poštová známka


Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)Poštová známka Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)
Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia významného slovenského prozaika, esejistu a Dominika Tatarku (1913 – 1989)

Deň vydania: 14. 03. 2013
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000
Textový motív: DOMINIK / TATARKA / (1913 – 1989)
Obrazový motív: Portret Dominika Tatarku

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989) (Pôvodný výtvarný návrh)

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Dušan Grečner


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013
Tematický popis a súvislosti::

Dominik Tatarka (14. 3. 1913 – 10. 5. 1989) patrí ako prozaik a autor výtvarných, kultúrnych a spoločenských esejí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej kultúry 20. storočia. Jeho prvú zbierku noviel V úzkosti hľadania (1942) charakterizuje chvejivý pocit existenciálnej úzkosti z tragického ľudského údelu. Novela Panna zázračnica (1944) je Tatarkovou rozlúčkou s radostným obrazoborectvom mladosti, román Farská republika (1948) príbehom individuálneho zápasu za uchovanie ľudskosti v neľudskej vojne. Začiatkom päťdesiatych rokov stotožnil Tatarka ranoromantickú predstavu spoločenstva družnosti s komunistickým režimom (Družné letá 1954, Radostník 1954). Onedlho však v grotesknom texte Démon súhlasu (1963) ukázal zhubnosť tejto ilúzie. V novelách Rozhovory bez konca (1959) a Prútené kreslá (1963) sa vrátil k existenciálnym otázkam ľudského bytia. V súboroch esejí Proti démonom (1968) a Kultúra ako obcovanie (1996) sformuloval svoju koncepciu kultúry.

Po roku 1968 písal Tatarka autobiografické texty. Spájal v nich útržky denných zážitkov, nálad, listy, meditácie, reflexie. Vyšli po častiach v samizdate a v exile ako Listy do večnosti (1988), Sám proti noci (1984), Písačky (1984), súborne ako trilógia pod názvom Písačky (1998). V roku 1988 vyšli aj Navrávačky ako monologizované spracovanie nahrávok Tatarkových rozhovorov. Tieto texty tvoria autobiografickú os jeho samizdatového písania po tom, keď ho režim pripravil o verejnú existenciu.

Základom Tatarkovho imaginárneho múzea modernej kultúry, založeného na antickej a kresťanskej tradícii a národnom mýte uctievania, sa stal slobodný jednotlivec, svojprávny občan a suverénny štát. Predstavu Obce božej preniesol Tatarka po okupácii v roku 1968 na malé spoločenstvo československého disentu, na stýkanie a potýkanie, založené na úžase zo ženského, telesne erotického vzťahu a mužského priateľstva a solidarity.

Žitým konceptom slobodného človeka a vyústením umeleckej tvorby ako príbehu životnej existencie ostáva Dominik Tatarka v slovenskej kultúre výnimočným autorom intenzity osudových, tragických a melancholických okamihov ľudského bytia.

Autor (zdroj) popisu:  PhDr. Peter Zajac, DrSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)
Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Hovorí sa, že polovica peňazí vydaných na reklamu je vyhodená oknom - len nikdy nevieme, ktorá to je.

(Jason Fried a David Heinemeier Hansson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.