Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)
Deň vydania: 14. 03. 2013
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia významného slovenského prozaika, esejistu a Dominika Tatarku (1913 – 1989)


Textový motív: DOMINIK / TATARKA / (1913 – 1989)

Obrazový motív: Portret Dominika Tatarku

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Dušan Grečner


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Tematický popis a súvislosti:

Dominik Tatarka (14. 3. 1913 – 10. 5. 1989) patrí ako prozaik a autor výtvarných, kultúrnych a spoločenských esejí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej kultúry 20. storočia. Jeho prvú zbierku noviel V úzkosti hľadania (1942) charakterizuje chvejivý pocit existenciálnej úzkosti z tragického ľudského údelu. Novela Panna zázračnica (1944) je Tatarkovou rozlúčkou s radostným obrazoborectvom mladosti, román Farská republika (1948) príbehom individuálneho zápasu za uchovanie ľudskosti v neľudskej vojne. Začiatkom päťdesiatych rokov stotožnil Tatarka ranoromantickú predstavu spoločenstva družnosti s komunistickým režimom (Družné letá 1954, Radostník 1954). Onedlho však v grotesknom texte Démon súhlasu (1963) ukázal zhubnosť tejto ilúzie. V novelách Rozhovory bez konca (1959) a Prútené kreslá (1963) sa vrátil k existenciálnym otázkam ľudského bytia. V súboroch esejí Proti démonom (1968) a Kultúra ako obcovanie (1996) sformuloval svoju koncepciu kultúry.

Po roku 1968 písal Tatarka autobiografické texty. Spájal v nich útržky denných zážitkov, nálad, listy, meditácie, reflexie. Vyšli po častiach v samizdate a v exile ako Listy do večnosti (1988), Sám proti noci (1984), Písačky (1984), súborne ako trilógia pod názvom Písačky (1998). V roku 1988 vyšli aj Navrávačky ako monologizované spracovanie nahrávok Tatarkových rozhovorov. Tieto texty tvoria autobiografickú os jeho samizdatového písania po tom, keď ho režim pripravil o verejnú existenciu.

Základom Tatarkovho imaginárneho múzea modernej kultúry, založeného na antickej a kresťanskej tradícii a národnom mýte uctievania, sa stal slobodný jednotlivec, svojprávny občan a suverénny štát. Predstavu Obce božej preniesol Tatarka po okupácii v roku 1968 na malé spoločenstvo československého disentu, na stýkanie a potýkanie, založené na úžase zo ženského, telesne erotického vzťahu a mužského priateľstva a solidarity.

Žitým konceptom slobodného človeka a vyústením umeleckej tvorby ako príbehu životnej existencie ostáva Dominik Tatarka v slovenskej kultúre výnimočným autorom intenzity osudových, tragických a melancholických okamihov ľudského bytia.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Peter Zajac, DrSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov