Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

The issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

13. 06. 2022

Postage Stamp:
Nature protection: Slovak Minerals - Precious opal from Dubnik

Nature protection: Slovak Minerals - Precious opal from Dubnik
Date of Issue: 11. 10. 2013
Face value: 0,60 €
Postage stamp dimensions: 30,5 x 44,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 3
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 180000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná slovenským minerálov s vyobrazením drahého opálu z Dubníka.
Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature protection: Slovak Minerals - Precious opal from Dubnik (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Slovak Minerals - Precious opal from Dubnik (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Rytec známky: František Horniak


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Thematic description and context:

Opál je amorfná látka, hydratovaný oxid kremičitý (SiO2.nH2O) s premenlivým podielom vody (3-21%). Existuje viacero druhov opálu, ale medzi najvzácnejšie patrí drahý opál vďaka opalizácii, magickému odlesku trblietajúcich sa pestrých pastelových farieb. Zmenu farieb spôsobuje lom a rozklad svetla (difrakcia) na jemných vrstvičkách s rozdielnym obsahom vody, na drobných prímesiach iných minerálov, alebo v mikrodutinkách. Drahý opál je najznámejším drahokamom zo Slovenska. Na lokalitách medzi Červenicou a Dubníkom v Slanských vrchoch sa vyskytuje vo výplniach puklín v mladotreťohorných sopečných horninách – andezitoch. Opál vznikol vyzrážaním z horúcich silikátových vodných roztokov, ktoré ako dozvuky vulkanickej činnosti prenikali po puklinách do okolitých hornín.

Drahé opály z Dubníka boli známe už v staroveku. V tej dobe, podobne ako v stredoveku, to bolo jediné známe nálezisko na svete. Verilo sa, že opály majiteľovi prinášajú šťastie. Rímsky senátor Nonius vraj radšej zvolil vyhnanstvo, ako by prenechal svoj nádherný opál s jemnou rytinou triumvirovi Markovi Antoniovi, milencovi Kleopatry. Dubnícky opál si obľúbili aj členovia rodiny cisára Napoleona, cisárovná Jozefína nosila klenotnícky opál „Oheň trójsky“. Najväčším slovenským opálom je „Harlekýn“, ktorý našli v roku 1775 v potoku. Má tvar plochého klina s rozmermi 12,5 × 5,7 cm a premenlivú hrúbku 2-7 cm. Jeho hmotnosť je okolo 600 g. Nachádza sa v zbierkach Prírodovedného múzea vo Viedni. Sláva dubníckeho opálu začala upadať po objavení bohatých nálezísk v Mexiku a najmä v roku 1875 v Austrálii, odkiaľ v súčasnosti pochádza vyše 95% klenotníckych opálov. Pre nerentabilnosť boli dubnícke opálové bane uzavreté v roku 1922, v súčasnosti sú štátom chráneným areálom ako významné zimovisko netopierov.

Na medzihárčí je zobrazená varieta kremeňa – achát z lokality Kuzmice v južnej časti Slanských vrchov na východnom Slovensku. Na FDC je zobrazená kryštálová výplň dutiny v bazalte – aragonit z lokality Bulhary pri Fiľakove na južnom Slovensku. Motívom FDC pečiatky je kryštálový tvar libethenitu – sekundárneho fosfátu medi z Ľubietovej, ktorý je jedným zo 19 slovenských minerálov, prvýkrát na svete nájdených a opísaných zo Slovenska.


Author (source) of the description: RNDr. Ján Madarás, PhD. a RNDr. Milan Gargulák, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists