Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Other news:
Minerals on stamps (I.) - Possibilities of collecting stamps with motifs of minerals and other objects of inanimate nature

Minerals on stamps (I.) - Possibilities of collecting stamps with motifs of minerals and other objects of inanimate nature
Author: Daniel Ozdín
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 24. 10. 2015 13:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

The first part of the interesting overview of postage stamps devoted not only to minerals and mineralogy but also to other related areas (gemmology, crystallography, meteoritics) as well as personalities, museums with expositions of minerals, precious stones in crown jewels, etc.

Skutočne veľmi zaujímavý a hlavne odborne fundovaný úvod do zbierania minerálov a príbuzných oblastí na známkach od zberateľa Daniela Ozdína, ktorý sa mineralógii venuje profesionálne. Článok vychádza v periodiku Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti (1/2015).

Kompletný článok na stiahnutie:

PDF dokument Daniel Ozdín: Minerály na známkach (I.) - Možnosti zbierania známok s motívmi minerálov a iných objektov neživej prírodySlovenské známky s tematikou minerálov a mineralógie:

Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka  Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova

Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály


Author: Daniel Ozdín

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists