Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Other news:
Minerals on stamps (II.) - International Year of Crystallography

Minerals on stamps (II.) - International Year of Crystallography
Author: Daniel Ozdín
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 09. 01. 2017 00:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

The second part of the interesting overview of postage stamps devoted not only to minerals and mineralogy but also to other related areas (gemmology, crystallography, meteoritics) as well as personalities, museums with expositions of minerals, precious stones in crown jewels, etc.

Skutočne veľmi zaujímavý a hlavne odborne fundovaný úvod do zbierania minerálov a príbuzných oblastí na známkach od zberateľa Daniela Ozdína, ktorý sa mineralógii venuje profesionálne. Článok vychádza v periodiku Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti (2/2015).

Kompletný článok na stiahnutie:

PDF dokument Daniel Ozdín: Minerály na známkach (II.) - Medzinárodný rok kryštalografieSlovenská známka s tematikou kryštalografie:

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie


Author: Daniel Ozdín

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists