Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2022

Invitation to the 18th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2022 in Bratislava (Slovakia).

03. 06. 2022

Other news:
Minerals on stamps (III.) - Ice - one of the most common minerals on stamps

Minerals on stamps (III.) - Ice - one of the most common minerals on stamps
Author: Daniel Ozdín
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 01. 05. 2017 01:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

The third part of the overview of postage stamps devoted not only to minerals and mineralogy but also to other related areas (gemmology, crystallography, meteoritics) as well as personalities, museums with expositions of minerals, precious stones in crown jewels, etc.

Skutočne veľmi zaujímavý a hlavne odborne fundovaný úvod do zbierania minerálov a príbuzných oblastí na známkach od zberateľa Daniela Ozdína, ktorý sa mineralógii venuje profesionálne. Článok vychádza v periodiku Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti (1/2016).

Kompletný článok na stiahnutie:

PDF dokument Daniel Ozdín: Minerály na známkach (III.) - Ľad – jeden z najčastejších minerálov na známkachSlovenská známka s tematikou ľadu:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa

Poštová známka Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa


Author: Daniel Ozdín

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists