EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Ostatné správy:
Minerály na známkach (II.) - Medzinárodný rok kryštalografie

Minerály na známkach (II.) - Medzinárodný rok kryštalografie
Autor: Daniel Ozdín
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 09. 01. 2017 00:23

Druhá časť zaujímavého prehľadu známok venovaných nielen minerálom a mineralógii ale aj ďalším súvisiacim oblastiam (gemológia, kryštalografia, meteoritika) a tiež osobnostiam, múzeám s expozíciami minerálov, drahým kameňom v korunovačných klenotoch atď.)

Skutočne veľmi zaujímavý a hlavne odborne fundovaný úvod do zbierania minerálov a príbuzných oblastí na známkach od zberateľa Daniela Ozdína, ktorý sa mineralógii venuje profesionálne. Článok vychádza v periodiku Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti (2/2015).

Kompletný článok na stiahnutie:

PDF dokument Daniel Ozdín: Minerály na známkach (II.) - Medzinárodný rok kryštalografieSlovenská známka s tematikou kryštalografie:

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie


Autor: Daniel Ozdín

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov