Exchange collectors meeting in Pezinok (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Pezinok (Slovakia).

24. 07. 2022

Postage Stamp:
International Year of Crystallography

International Year of Crystallography
Date of Issue: 14. 02. 2014
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 3000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka vydaná pri príležitosti Medzinárodného roku kryštalografie, ktorý vyhlásila OSN pri príležitosti 100. výročia udelenia Nobelovej ceny fyzikovi Maxovi von Laue.


Text motifs: Známka: MEDZINÁRODNÝ ROK KRYŠTALOGRAFIE, Kupón: 2014 / INTERNATIONAL / YEAR OF / CRYSTALLOGRAPHY

Pictorial motifs: Izolínie elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp International Year of Crystallography (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp International Year of Crystallography (Original artwork(s))


Postage Stamp International Year of Crystallography (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Kryštalografia je veda, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach. Za základ slova kryštalografia môžeme považovať grécke slovo krustallos, čiže niečo ako chladná kvapka, alebo majúci svoj pôvod v chlade. Súčasnejšia definícia hovorí, že je to veda zaoberajúca sa opisom atómovej a molekulovej štruktúry tuhých látok a jej vzťahu k ich fyzikálnym, chemickým a biologickým vlastnostiam. Pretože v roku 2014 uplynie 100 rokov od udelenia Nobelovej ceny Maxovi von Laue za experimenty, ktoré po prvý raz ukázali atomárnu (kryštálovú) štruktúru tuhej látky pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, vyhlásila OSN rok 2014 za Medzinárodný rok kryštalografie.

Jednou zo základných úvah pri hľadaní kryštálovej štruktúry je predpoklad o jej symetrii, čiže o periodickom rozložení základných stavebných prvkov – atómov, prípadne molekúl. Pretože žijeme v trojrozmernom priestore, intuitívne, a spravidla správne, predpokladáme pravidelné trojrozmerné usporiadanie. So zdokonalením experimentálnych techník sa ale ukázalo, že existuje významná skupina tuhých látok, ktoré sa od tohto prísneho predpokladu odchyľujú, pričom ich vlastnosti súvisia práve so zdanlivo zanedbateľnými odchýlkami od osvedčeného poriadku. Na známke je pomocou izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky.


Author (source) of the description: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists