Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Slovak Post will issue a stamp for the International Year of Crystallography

Slovak Post will issue a stamp for the International Year of Crystallography
Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.) a Vojtech Jankovič
Source: www.posta.sk
Published: 21. 01. 2014 18:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Tlačová správa Slovenskej pošty o vydaní poštovej známky venovanej Medzinárodnému roku kryštalografie.

Základné informácie:

  • PDF dokument Slovenská pošta vydá poštovú známku k Medzinárodnému roku kryštalografie
  • Anotácia: Pri príležitosti Medzinárodného roka kryštalografie vydá Slovenská pošta, a. s. poštovú známku, ktorá prezentuje najnovšie vedecké objavy dosiahnuté v tejto oblasti anorganickej chémie.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum: 20. január 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej poštyPoštová známka Medzinárodný rok kryštalografie


Nová slovenská poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie je venovaná vede, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach. Presnejšia definícia hovorí, že je to veda zaoberajúca sa opisom atómovej a molekulovej štruktúry tuhých látok a jej vzťahu k ich fyzikálnym, chemickým a biologickým vlastnostiam.

Jednou zo základných úvah pri hľadaní kryštálovej štruktúry je predpoklad o jej symetrii, čiže o periodickom rozložení základných stavebných prvkov – atómov, prípadne molekúl. Pretože žijeme v trojrozmernom priestore, intuitívne, a spravidla správne, predpokladáme pravidelné trojrozmerné usporiadanie. So zdokonalením experimentálnych techník sa ale ukázalo, že existuje významná skupina tuhých látok, ktoré sa od tohto prísneho predpokladu odchyľujú, pričom ich vlastnosti súvisia práve so zdanlivo zanedbateľnými odchýlkami od osvedčeného poriadku. Na známke je pomocou izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky.

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie


Na pamätnom liste zobrazený Laueho diagram kryštálu zlúčeniny chrómu s trojnásobnou osou symetrie v smere primárneho rtg. lúča a tiež zobrazenie schémy UV ochrannej vrstvy vytlačenej na známke. Portrét na pečiatke je poctou Maxovi von Laue.

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografieAuthor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.) a Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists