Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Postage Stamp:
EUROPA 2013: Postal vehicle

EUROPA 2013: Postal vehicle
Date of Issue: 09. 05. 2013
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom poštového vozidla.


Text motifs: EUROPA (logotyp)

Pictorial motifs: Postovy autobus na podvozku Škoda 125.

Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2013: Postal vehicle (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Marián Komáček


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Thematic description and context:

Vrcholné obdobie poštovej automobilovej dopravy v medzivojnovom Československu nastalo v 20. rokoch 20. storočia. Zo začiatku sa na jej budovaní v novej samostatnej republike podieľali aj automobily získané z inventára porazenej rakúsko-uhorskej armády. Od mája 1919 sa podarilo uviesť do činnosti tiež niektoré autobusové linky z obdobia Rakúsko-Uhorska a postupne vznikali nové, zodpovedajúce hospodárskym a verejným potrebám mladého štátu. Zvyšoval sa počet poštových vozidiel a predlžovali sa trate, na ktorých jazdili. V roku 1927 československá poštová automobilová doprava disponovala 326 vozidlami a 2 650 kilometrami tratí, čo bolo približne desaťkrát viac ako v roku 1919. Taký rýchly pozitívny vývoj bol možný najmä vďaka reorganizácii poštovej dopravy. V januári 1925 bola zriadená Správa poštovej automobilovej dopravy a po celej republike podľa potreby vznikali stanice poštovej autodopravy, ktoré zabezpečovali vlastnú prevádzku poštovej dopravy. Vozový park tvorili takmer výhradne výrobky domáceho automobilového priemyslu, hlavne značky Praga a Laurin & Klement (resp. Škoda, keďže od roku 1925 automobilku prevzal plzeňský koncern).

Autobus zobrazený na poštovej známke bol vyrábaný na podvozku Škoda 125 a disponoval štvortaktným, zápalovým, kvapalinou chladeným štvorvalcovým motorom s obsahom 1944 cm3, ktorý mal výkon 30 koní. Motor bol umiestnený za prednou nápravou a prevodovka vozidla bola štvorstupňová. Autobus mohol ísť rýchlosťou najviac 60 km za hodinu a pri jazde spotreboval okolo 10 - 15 litrov benzínu na 100 km. Karosériu autobusu vyrobili v známej firme Sodomka vo Vysokom Mýte. Firma Sodomka zaradila výrobu autobusov do svojho programu v roku 1928 a vôbec prvý autobus vyrobený v tejto firme bol zhotovený práve na podvozku Škoda 125. Do roku 1933 vyrobili asi 35 autobusov vo viacerých modifikáciách, napríklad aj ako hasičský autobus alebo výletný voz s otvorenou strechou pre hostí kúpeľných miest.


Author (source) of the description: Mgr. Leo Lichvár


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists