The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Postage Stamp:
Cultural heritage of Slovakia: Empire Theatre in Hlohovec

Cultural heritage of Slovakia: Empire Theatre in Hlohovec
Date of Issue: 25. 01. 2013
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 12
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Cultural heritage of Slovakia series devoted to the Empire Theatre in Hlohovec.


Text motifs: HLOHOVEC

Pictorial motifs: Putti (nahé dieťatko podobné anjelikovi) symbolizujúce divadlo a hudbu.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Piačka

Original artwork(s):

Postage Stamp Cultural heritage of Slovakia: Empire Theatre in Hlohovec (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka
Rytec známky: akad. mal. Martin Činovský


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013Thematic description and context:

Túto jedinú zachovanú stavbu súkromného šľachtického divadla na Slovensku dal v roku 1802 postaviť gróf Jozef Erdődy s manželkou Alžbetou Mayer kvôli návšteve cisára Františka II. Empírová stavba stojí v anglickej zámockej záhrade, pôsobí komorne a má rozmery 30 × 12 metrov. Neznámy architekt dbal na jej súmernosť a striedmosť. Využil vtedy obľúbené prvky – stredový portikový rizalit s plastickou výzdobou sústredenou do tympanonu, na atiku a vlys. Nad oboma vchodmi sú erdődyovské erby, inde reliéfy kvetinových vencov s prekríženým šípom a tulcom a reliéfy masiek, medzi nimi latinský nápis „Sestrám Thálii [múza komédie] a Melpoméne [múza tragédie] priateľ múz G(róf) J(ozef) E(rdődy) 1802“. Námetom šiestich reliéfov sú putti (nahé dieťatká podobné anjelikom), rozmerom dlhšie symbolizujú hudbu a kratšie štyri ročné obdobia. Reliéfy sa pripisujú českému sochárovi Filipovi Jakubovi Prokopovi, ktorý pracoval pre Erdődyovcov, trnavskému sochárovi Ioannesovi Rosovi, pretože tri sú signované „I. R.“ alebo talianskemu umelcovi Pietrovi Travagliovi, zaangažovanému do úprav zámku. Tento operný libretista a scénograf, pôsobiaci u Esterházyovcov v Eisenstadte, je zrejme autorom plánov celého divadla, ktoré stavali domáci majstri pod vedením Šimona Lehnera.

Dispozične jednoduchý interiér, ktorý pojme 130 návštevníkov, dotvárajú iluzívne maľby kazetového stropu s rozetami a portika nad javiskom. Oživujú ich vázy s kyticami, medailóny s antickými portrétmi a putti, ktorí v nebeskej kupole šantia s fanfárami a girlandou červených ruží, azda ako počas antických osláv, venovaných divadlu. Nad javiskom tvoria sprievod na počesť patrónky umenia Minervy, stvárnenej v strede. Jeden z nich nesúci atribúty divadelnej hry bol vybraný na poštovú známku. Prítlač FDC tvorí pohľad na ústredný portikový rizalit dekorovaný putti z reliéfu pod erdődyovským erbom a na pečiatke je kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom prevzatý z atiky portiku.

Gróf Jozef Erdődy bol veľkým mecénom umenia, Joseph Haydn pre neho skomponoval Opus 76 a Ludwig van Beethoven ho tu navštívil počas svojho pobytu v Dolnej Krupej a Piešťanoch.


Author (source) of the description: Marta Herucová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists