Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci
Deň vydania: 25. 01. 2013
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná empírovému divadlu v Hlohovci.


Textový motív: HLOHOVEC

Obrazový motív: Putti (nahé dieťatko podobné anjelikovi) symbolizujúce divadlo a hudbu.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka
Rytec známky: akad. mal. Martin Činovský


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013Tematický popis a súvislosti:

Túto jedinú zachovanú stavbu súkromného šľachtického divadla na Slovensku dal v roku 1802 postaviť gróf Jozef Erdődy s manželkou Alžbetou Mayer kvôli návšteve cisára Františka II. Empírová stavba stojí v anglickej zámockej záhrade, pôsobí komorne a má rozmery 30 × 12 metrov. Neznámy architekt dbal na jej súmernosť a striedmosť. Využil vtedy obľúbené prvky – stredový portikový rizalit s plastickou výzdobou sústredenou do tympanonu, na atiku a vlys. Nad oboma vchodmi sú erdődyovské erby, inde reliéfy kvetinových vencov s prekríženým šípom a tulcom a reliéfy masiek, medzi nimi latinský nápis „Sestrám Thálii [múza komédie] a Melpoméne [múza tragédie] priateľ múz G(róf) J(ozef) E(rdődy) 1802“. Námetom šiestich reliéfov sú putti (nahé dieťatká podobné anjelikom), rozmerom dlhšie symbolizujú hudbu a kratšie štyri ročné obdobia. Reliéfy sa pripisujú českému sochárovi Filipovi Jakubovi Prokopovi, ktorý pracoval pre Erdődyovcov, trnavskému sochárovi Ioannesovi Rosovi, pretože tri sú signované „I. R.“ alebo talianskemu umelcovi Pietrovi Travagliovi, zaangažovanému do úprav zámku. Tento operný libretista a scénograf, pôsobiaci u Esterházyovcov v Eisenstadte, je zrejme autorom plánov celého divadla, ktoré stavali domáci majstri pod vedením Šimona Lehnera.

Dispozične jednoduchý interiér, ktorý pojme 130 návštevníkov, dotvárajú iluzívne maľby kazetového stropu s rozetami a portika nad javiskom. Oživujú ich vázy s kyticami, medailóny s antickými portrétmi a putti, ktorí v nebeskej kupole šantia s fanfárami a girlandou červených ruží, azda ako počas antických osláv, venovaných divadlu. Nad javiskom tvoria sprievod na počesť patrónky umenia Minervy, stvárnenej v strede. Jeden z nich nesúci atribúty divadelnej hry bol vybraný na poštovú známku. Prítlač FDC tvorí pohľad na ústredný portikový rizalit dekorovaný putti z reliéfu pod erdődyovským erbom a na pečiatke je kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom prevzatý z atiky portiku.

Gróf Jozef Erdődy bol veľkým mecénom umenia, Joseph Haydn pre neho skomponoval Opus 76 a Ludwig van Beethoven ho tu navštívil počas svojho pobytu v Dolnej Krupej a Piešťanoch.


Autor (zdroj) popisu: Marta Herucová


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov