Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Issue plan of Slovak postage stamps for 2012

Issue plan of Slovak postage stamps for 2012
Author: Vojtech Jankovič
Source: MDVRZ SR a Slovenská pošta/POFIS
Published: 17. 09. 2012 11:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Priebežne aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012.


Číslo emisie Dátum vydania Názov emisie Nominál. hodnota Rozmery mm FDC (ks) Forma TL Počet zn. na TL
510 27. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Piaristický kostol v Prievidzi
0,80 € 22 x 26,5 1 TL 100
511 3. 2. Osobnosti:
Jonáš Záborský (1812 -1876)
0,40 € 33,9 x 26,5 1 TL 50
512 27. 2. Osobnosti:
Samo Chalupka (1812 – 1883)
0,50 44,1 x 26,5 1 TL 50
513 9. 3. Veľká noc 2012:
Hans von Aachen - Nesenie kríža
0,40 € 26,5 x 33,9 1 TL 50
514 13. 4. Spoločné vydanie so Srbskom:
Ján Koniarek (1869 – 1952)
1,20 € 30,5 x 44,1 1 HA 2
515 4. 5. EUROPA 2012:
Návšteva ...
0,90 € 44,1 x 26,5
+ k 22 x 26,5
1 UTL 8
517 25. 5. 2. miesto na MS v ľadovom hokeji 2012 0,40 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
516 1. 6. Medzinárodný deň detí
(s personalizovaným kupónom)
T2 50g 26,5 x 33,9 1 UTL 8
518 15. 6. 700. výročie bitky pri Rozhanovciach 1,20 € 44,4 x 54,4 HA 1
519 28. 6. Olympijské hry Londýn 2012 0,90 € 44,1 x 26,5 TL 25
520 28. 6. Paralympijské hry Londýn 2012 0,90 € 44,1 x 26,5 TL 25
521 13. 7. Krásy našej vlasti:
Skalka pri Trenčíne
0,40 € 44,1 x 26,5 1 TL 50
522 14. 9. Krásy našej vlasti:
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
0,40 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
523 3. 10. Osobnosti:
Anton Bernolák (1762 – 1813)
1,10 € 44,4 x 30,5 HA 1
524 12. 10. Ochrana prírody:
Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený
0,70 € 26,5 x 44,1 HA 1
525 12. 10. Ochrana prírody:
Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá
0,70 € 26,5 x 44,4 HA 1
526 8. 11. Historické výročia:
Ľubovniansky hrad
0,90 € 44,1 x 26,5 UTL 10
527 16. 11. Vianoce 2012:
Narodenie Krista
0,40 € 26,5 x 33,9 TL 50
528 23. 11. Umenie:
Carpoforo Tencala - Salla terena na hrade Červený Kameň
1,60 € 54,4 x 44,4 HA 1
529 23. 11. Umenie:
Viera Žilinčanová (1932 – 2008)
1,20 € 54,4 x 44,4 UTL 4
530 3. 12. Deň poštovej známky:
Pavol Socháň (1862 – 1941)
0,50 € 44,1 x 26,5
+ k 22 x 26,5
TL 30


Vysvetlivky:
  TL   tlačový list
  UTL   upravený tlačový list
  HA   hárček
  k   kupón
  ZZ   známkový zošitok
  FDC   obálka prvého dňa vydania


Informačná prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf
(pre poštové známky s popisnou hodnotou vydané v predchádzajúcich rokoch):

  T1 50 g 0,60 €   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 0,40 €   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 0,70 €   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 0,50 €   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 0,80 €   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 0,60 €   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 1,20 €   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 1,00 €   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku

Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.

Pozri tiež:


Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenská pošta/POFIS
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists