Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Pavol Sochan (1862 - 1941)

Day of postage stamp: Pavol Sochan (1862 - 1941)
Date of Issue: 03. 12. 2012
Face value: 0,50 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 180000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému etnografovi a fotografovi Pavlovi Socháňovi (1862 – 1941).
Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Pavol Sochan (1862 - 1941) (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Pavol Sochan (1862 - 1941) (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Robert Jančovič


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012


Thematic description and context:

Etnograf, fotograf, publicista a dramatik Pavol Socháň je významnou osobnosťou slovenskej vedy, kultúry a umenia z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Narodil sa 6. júna 1862 vo Vrbici (dnes časť Liptovského Mikuláša) v remeselníckej rodine. Študoval na lýceu v Kežmarku a učiteľskom ústave v Lučenci, kde ho maďarské úrady za propagáciu slovenského jazyka a literatúry vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku. V rokoch 1881 – 1885 študoval dejiny umenia a národopis na pražskej maliarskej akadémii a Karlovej univerzite. Vo výtvarnom štúdiu pokračoval v Mníchove, kde absolvoval aj stáž vo fotografickom ateliéri. Po návrate do Prahy sa venoval národopisnej činnosti a pripravil celý rad výstav. V roku 1889 v pražskom ateliéri J. Eckerta získal výučný list fotografa – živnostníka. Vlastný fotoateliér si otvoril v roku 1893 v Martine, kam ho pozval S. Hurban Vajanský. O dva roky neskôr pripravil spolu s D. Jurkovičom slovenské oddelenie na Národopisnej výstave v Prahe. Po obvinení z panslavizmu bol v roku 1914 nútený odísť do USA. Tu pôsobil ako novinár a publicista a zapojil sa do zahraničného odboja. Do vlasti sa vrátil v roku 1919 a pracoval ako úradník a redaktor v Prahe a v Bratislave. Zomrel v Bratislave 26. januára 1941 a dnes je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Zoznam Socháňových národopisných prác predstavuje viac ako 500 bibliografických jednotiek a ďalších niekoľko sto jednotiek zahŕňa celospoločenskú, historickú a literárnu problematiku. Fotografickej tvorbe sa venoval v rokoch 1889 – 1912. Až do roku 1924 vlastným nákladom vydával pohľadnice v edíciách Slovenské kroje, Obrazy zo Slovenska a Slovenské albumy (portréty národných dejateľov). Spolu vyšlo asi 400 pohľadníc. P. Socháň je autorom desiatich divadelných hier, z ktorých sa v rokoch 1921 – 1922 dve dostali na scénu SND v Bratislave.


Author (source) of the description: Ing. Ivan Lužák


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists