101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

30. 09. 2020

Postage Stamp:
Art: Jan Jakub Stunder (1759 – 1811) - Count Jan Hadík draws Stunder`s portrait

Art: Jan Jakub Stunder (1759 – 1811) - Count Jan Hadík draws Stunder`s portrait
Date of Issue: 29. 11. 2013
Face value: 1,25 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu Jána Jakuba Stundera "Gróf Ján Hadík načtráva Stunderov portrét", ktorý je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Text motifs: JAN JAKUB STUNDER (1759 – 1811) / SLOVENSKA NARODNA GALERIA / GROF JAN HLADIK NACRTAVA STUNDEROV PORTRET

Pictorial motifs: Obraz Jána Jakuba Stundera "Gróf Ján Hadík načtráva Stunderov portrét".

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Jan Jakub Stunder (1759 – 1811) - Count Jan Hadík draws Stunder`s portrait (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Jan Jakub Stunder (1759 – 1811) - Count Jan Hadík draws Stunder`s portrait (Original artwork(s))


Rytec známky: František Horniak


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013Thematic description and context:

Dánsky maliar Jean Jacques Stunder, predstaviteľ európskeho osvietenstva a klasicizmu, našiel na Slovensku svoj druhý domov. Študoval na kodaňskej akadémii umenia, pobýval v Taliansku a vo Viedni. Do Uhorska sa dostal na pozvanie Ferenca Kazinczyho (1793), ktorý chcel založiť akadémiu umenia, aby povzniesol kultúru svojej krajiny. Zámer stroskotal, Kazinczyho obvinili z účasti na sprisahaní „uhorských jakobínov“ a odsúdili. Stunder však našiel mecénov v kruhoch Kazinczyho sympatizantov, slobodomurárov, inteligencie, reformovaných katolíkov. Usadil sa v Levoči a oženil sa s dcérou zlatníka a člena lóže Samuela Adamiho – Alžbetou (1797). Maľoval oltárne obrazy a portréty. Grófa Jána Jozefa Hadika de Futog (1755 – 1833) zvečnil ako kreslí jeho portrét a potom ešte raz ako kreslí portrét jeho manželky. Prvý signovaný obraz sa nachádza v Slovenskej národnej galérii, druhý v Maďarskom národnom múzeu. Týmto obrazom z konca 18. storočia pridáva na charaktere predpoklad, že vznikli z priateľstva oboch džentlmenov a nie na objednávku ako bolo zvykom. Portrétovaný gróf Hadik vyrastal v Levoči, na rozdiel od svojich bratov nešiel v šľapajach svojho otca, slávneho c. k. poľného maršala Andreja Hadika. Venoval sa umeniu a práci miestodržiteľského radcu. Od roku 1784 bol manželom grófky Františky von Breuner, s ktorou mal štyri deti. Jeho stvárnenie sa nesie v duchu klasicistických portrétov, tie bývali poctami duševne blízkym ľuďom, vyznačovali sa prostými kompozíciami, neutrálnym pozadím, tlmeným svetlom, intímnou atmosférou. Dôležité bolo prirodzené vyznenie a odev. Gróf Hadik išiel s dobou, už žiadna parochňa, či zdobený kabátec, ale podľa anglickej módy biela košeľa, zamatové sako, dlhé svetlé nohavice a plášť (prehodený cez stoličku). Punc osobnosti mu dodáva čapica s kožušinou.

Na FDC je použité dielo Jána Jakuba Stundera „Imrich Zay“, zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice.


Author (source) of the description: Marta Herucová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists