Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov

Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 09. 01. 2015 16:56

Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov.Popis známky


2015, 2. 1. *„Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov“,* výplatná známka,* N: P. Augustovič, R: J. Česla,* OTr+HT PTC,* PL: 100 ZP, TF: 2 PL,* papier fla,* RZ 11 ¾ : 11 ¼,* náklad 2 mil,* FDC N: P. Augustovič, R: J. Česla,* N pečiatky FDC: P. Augustovič,* OTp PTC,* náklad 3 100.

Námetom poštovej známky je unikátna secesná pamiatka, mauzóleum rodiny Andrášiovcov (neďaleko hradu Krásna Hôrka), ktorú dal postaviť gróf Dionýz Andráši pre svoju manželku Františku Hablavcovú.

Pečiatka FDC:

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
detail z bronzových dvier mauzólea, ktorým je levia hlava s kruhovým klopadlomDoskové chyby (DCH), doskové odchýlky (DO) a výrobné chyby (VCH)


Poznatky k PL 1


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/6   ZP 1/7


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/8   ZP 1/12


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/14   ZP 1/16


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/17   ZP 1/18


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/23   ZP 1/24


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/25   ZP 1/30 – 01


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/30 – 02   ZP 1/31 – 01


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/31 – 02   ZP1/40


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/45   ZP 1/46


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/48 – 01   ZP 1/48 – 02


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/75   ZP 1/96Poznatky k PL 2


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/9   ZP 2/20


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/23   ZP 2/47


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/53   ZP 2/56


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/59   ZP 2/75


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 01   ZP 2/76 – 02


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 03   ZP 2/76 – 04


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 05   ZP 2/76 – 06


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ukážka ZP 2/77 pre porovnanie so ZP 2/76


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/85Perforačné otvory (PO)


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
dva PO zasahujú do ľavého okraja   dva PO zasahujú do pravého okraja


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
PO na hornom okraji (PL 1)   PO na hornom okraji (PL 2)Výrobné chyby (VCH)


PL 1


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
posun čiernej OTr farby horePL 2


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
posun oranžovej HT farby hore


Tieto poznatky môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu. Presnejšie ich určenie a ich potvrdenie bude možné po porovnaní PL v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Okraje PL 1


Autotronová značka (AZ) je na spodnom okraji vpravo pre striebornú, oranžovú a čiernu farbu. Farebná testovacia stupnica (FTS) je na pravom okraji (ZP 10 a ZP 20) pre oranžovú farbu.

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
dátum tlače, číslo PL a AZ   FTSOkraje PL 2


FTS je na pravom okraji (ZP 10 a ZP 20) pre oranžovú farbu.


Prehliadnuté PL:

Dátum tlače 11. 12. 2014, 1=47859, MO


Poznámka:

Autor príspevku privíta doplnenie poznatkov od iných filatelistov, ktoré zistia pri štúdiu tejto známky.Základné údaje o známke, FDC a pečiatke FDC boli prevzaté z internetovej stránky telekom.gov.sk (Postage stamps).

Autor: Rudolf Šulej

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov