Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)
  Dvanásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 10. 08. 2015 19:40
 Známka „Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov“


2. januára 2015 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 1,15 € „Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov”. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2014 (známe sú dátumy tlače 11. a 12. decembra) s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.

Valec pre oranžovohnedú farbu bol zhotovený v externej firme strojovým rytím. Iridescentná biela podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače. Oranžovohnedá farba, vytvárajúca obraz známky presahuje do okrajov PL za perforáciu (tzv. tlač „na spadávku”, podobne ako na predošlej známke 65 c „Levice”), čím sa zabráni vzniku známok s bielym okrajom pri posunoch zúbkovania.

Na väčšom počte známkových polí boli nájdené odchýlky obrazu (na tomto portáli už o nich informoval pán Rudolf Šulej), z nich sú štyri výraznejšie doskové chyby, jedna dosková odchýlka a jedna retuš. Všetky odchýlky obrazu sa týkajú čiernej oceľotlačovej farby.

Doskové chyby sú na týchto známkových poliach:

  • na ZP 1/14 sa nachádza čierna škvrna pod schodmi pri sútlačovom krížiku,
  • na ZP 1/40 je krátka vodorovná čierna čiarka vpravo od písmen „NS“ nápisu „SLOVENSKO“,
  • na ZP 1/96 je čierna škvrna nad druhým oknom sprava pod kupolou,
  • na ZP 2/23 je tenká zvislá čierna čiarka vpravo od písmena „H“ názvu „KRÁSNOHORSKÉ“.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tenké šikmé čierne čiarky v písmene „N“ nápisu „SLOVENSKO“ (pravdepodobne stopy nepresnej moletáže) na ZP 2/85 považujeme za doskovú odchýlku.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýznamnejšia odchýlka obrazu – retuš – sa nachádza na ZP 2/76. Veľká časť známky bola priamo na tlačovom valci opravovaná ručným prerývaním: šiesty oblúk kopuly zľava, pravý obrys druhého stĺpa, vodorovné línie pod kupolou, ľavý obrys reliéfu nad vchodom. Okrem týchto zásahov sú na tomto ZP aj ďalšie čiarky, pravdepodobne stopy po brúsení – dlhšia šikmá a viaceré krátke vodorovné čierne čiarky v ľavej časti kupoly, šikmá čierna čiarka v druhom okne kupoly zľava.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na výrezoch mauzólea v neretušovanom a retušovanom variante môžeme pozorovať jednak všetky zásahy retušéra v podobe opravovaných línií kresby a tiež aj dôvod, prečo sa k oprave pristúpilo – bolo potrebné zvýrazniť svetlé, nedostatočne prehĺbené miesta kresby. Treba si uvedomiť, že ručne prerývanie oceľotlačového valca je veľmi nepohodlné a vykonáva sa len výnimočne, pravidlom je zopakovať moletáž. Vysvetlenie k tomuto prípadu nám poskytol pán Pavel Vavřina, manažér výroby a techniky PTC Praha: „Vlivem nekvalitní ocele válce došlo k odloupnutí chromu i s materiálem válce. Dané místo bylo vyhlazeno a provedena opětovná moletáž. Po zpětném nachromování bylo zjištěno, že bude nutná ještě ruční korekce, ta byla provedena naším zaměstnancem. Vše se stalo při přípravě stroje, takže by neměly být žádné TL z této poloviny tiskového válce bez této korekce.”

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaDoplnenie doskových chýb na známke „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny objavil ešte jednu výraznú doskovú chybu na známke 80 c „Prievidza“. Na ZP 2/99 v základnej tlači a v druhej dotlači (valec pre ružovú farbu I) sa nachádza na dolnom okraji známky pod nápisom “SLOVENSKO” rozmazaná ružová škvrna. V prvej dotlači, kde bol použitý iný valec pre túto farbu sa táto chyba nenachádza.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Ďalšou zaujímavosťou tejto známky je zánik doskovej chyby na ZP 1/8. Ide o čiernu škvrnu vpravo hore od názvu „PRIEVIDZA”, ktorá sa v druhej dotlači už nenachádza – pri prechrómovaní oceľotlačového valca sa stratila. Vyobrazujeme tri varianty ZP 1/8:

a) ružová škvrna pri hlave anjela a čierna škvrna zo základnej tlače (valec pre ružovú farbu I),

b) čierna škvrna z prvej dotlače (valec pre ružovú farbu II) a

c) ružová škvrna pri hlave anjela z druhej dotlače (valec pre ružovú farbu I).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili dve nové dotlače známok:

  • Známka 65 c „Levice”: 1. dotlač z 18. a 19. februára 2015 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 90 c „Hlohovec”: 1. dotlač z 21. októbra 2014 (SO) s novou podtlačou.

V prehľade dotlačí boli doplnené ďalšie dátumy posledných dotlačí známok 5 c „Šivetice”, 10 c „Pominovce”, 1 € „Bíňa” a 2 € „Dražovce”.Poslať komentár
Súvisiace články (17):

Poznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum AndrášiovcovPoznatky k výplatnej známke Pofis č. 580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačíZaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo SlovenskaFrankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centovPoužitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov


Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 10. 08. 2015 19:40
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každý z tých, ktorí sa dostali tam, kde sú, musel začať tam, kde bol.

(Richard Paul Evans)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.