Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XII.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XII.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 10. 08. 2015 19:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Twelfth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.Známka „Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov“


2. januára 2015 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 1,15 € „Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov”. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2014 (známe sú dátumy tlače 11. a 12. decembra) s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.

Valec pre oranžovohnedú farbu bol zhotovený v externej firme strojovým rytím. Iridescentná biela podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače. Oranžovohnedá farba, vytvárajúca obraz známky presahuje do okrajov PL za perforáciu (tzv. tlač „na spadávku”, podobne ako na predošlej známke 65 c „Levice”), čím sa zabráni vzniku známok s bielym okrajom pri posunoch zúbkovania.

Na väčšom počte známkových polí boli nájdené odchýlky obrazu (na tomto portáli už o nich informoval pán Rudolf Šulej), z nich sú štyri výraznejšie doskové chyby, jedna dosková odchýlka a jedna retuš. Všetky odchýlky obrazu sa týkajú čiernej oceľotlačovej farby.

Doskové chyby sú na týchto známkových poliach:

  • na ZP 1/14 sa nachádza čierna škvrna pod schodmi pri sútlačovom krížiku,
  • na ZP 1/40 je krátka vodorovná čierna čiarka vpravo od písmen „NS“ nápisu „SLOVENSKO“,
  • na ZP 1/96 je čierna škvrna nad druhým oknom sprava pod kupolou,
  • na ZP 2/23 je tenká zvislá čierna čiarka vpravo od písmena „H“ názvu „KRÁSNOHORSKÉ“.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tenké šikmé čierne čiarky v písmene „N“ nápisu „SLOVENSKO“ (pravdepodobne stopy nepresnej moletáže) na ZP 2/85 považujeme za doskovú odchýlku.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýznamnejšia odchýlka obrazu – retuš – sa nachádza na ZP 2/76. Veľká časť známky bola priamo na tlačovom valci opravovaná ručným prerývaním: šiesty oblúk kopuly zľava, pravý obrys druhého stĺpa, vodorovné línie pod kupolou, ľavý obrys reliéfu nad vchodom. Okrem týchto zásahov sú na tomto ZP aj ďalšie čiarky, pravdepodobne stopy po brúsení – dlhšia šikmá a viaceré krátke vodorovné čierne čiarky v ľavej časti kupoly, šikmá čierna čiarka v druhom okne kupoly zľava.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na výrezoch mauzólea v neretušovanom a retušovanom variante môžeme pozorovať jednak všetky zásahy retušéra v podobe opravovaných línií kresby a tiež aj dôvod, prečo sa k oprave pristúpilo – bolo potrebné zvýrazniť svetlé, nedostatočne prehĺbené miesta kresby. Treba si uvedomiť, že ručne prerývanie oceľotlačového valca je veľmi nepohodlné a vykonáva sa len výnimočne, pravidlom je zopakovať moletáž. Vysvetlenie k tomuto prípadu nám poskytol pán Pavel Vavřina, manažér výroby a techniky PTC Praha: „Vlivem nekvalitní ocele válce došlo k odloupnutí chromu i s materiálem válce. Dané místo bylo vyhlazeno a provedena opětovná moletáž. Po zpětném nachromování bylo zjištěno, že bude nutná ještě ruční korekce, ta byla provedena naším zaměstnancem. Vše se stalo při přípravě stroje, takže by neměly být žádné TL z této poloviny tiskového válce bez této korekce.”

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaDoplnenie doskových chýb na známke „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny objavil ešte jednu výraznú doskovú chybu na známke 80 c „Prievidza“. Na ZP 2/99 v základnej tlači a v druhej dotlači (valec pre ružovú farbu I) sa nachádza na dolnom okraji známky pod nápisom “SLOVENSKO” rozmazaná ružová škvrna. V prvej dotlači, kde bol použitý iný valec pre túto farbu sa táto chyba nenachádza.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Ďalšou zaujímavosťou tejto známky je zánik doskovej chyby na ZP 1/8. Ide o čiernu škvrnu vpravo hore od názvu „PRIEVIDZA”, ktorá sa v druhej dotlači už nenachádza – pri prechrómovaní oceľotlačového valca sa stratila. Vyobrazujeme tri varianty ZP 1/8:

a) ružová škvrna pri hlave anjela a čierna škvrna zo základnej tlače (valec pre ružovú farbu I),

b) čierna škvrna z prvej dotlače (valec pre ružovú farbu II) a

c) ružová škvrna pri hlave anjela z druhej dotlače (valec pre ružovú farbu I).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili dve nové dotlače známok:

  • Známka 65 c „Levice”: 1. dotlač z 18. a 19. februára 2015 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 90 c „Hlohovec”: 1. dotlač z 21. októbra 2014 (SO) s novou podtlačou.

V prehľade dotlačí boli doplnené ďalšie dátumy posledných dotlačí známok 5 c „Šivetice”, 10 c „Pominovce”, 1 € „Bíňa” a 2 € „Dražovce”.

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists