Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Findings on the postage stamp Pofis no. 580 - Cultural heritage of Slovakia: Krasnohorske Podhradie - Andrássy Mausoleum

Findings on the postage stamp Pofis no. 580 - Cultural heritage of Slovakia: Krasnohorske Podhradie - Andrássy Mausoleum
Author: Rudolf Šulej
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 09. 01. 2015 16:56

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Findings on the postage stamp Pofis no. 580 - Cultural heritage of Slovakia: Krasnohorske Podhradie - Andrássy Mausoleum.Popis známky


2015, 2. 1. *„Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov“,* výplatná známka,* N: P. Augustovič, R: J. Česla,* OTr+HT PTC,* PL: 100 ZP, TF: 2 PL,* papier fla,* RZ 11 ¾ : 11 ¼,* náklad 2 mil,* FDC N: P. Augustovič, R: J. Česla,* N pečiatky FDC: P. Augustovič,* OTp PTC,* náklad 3 100.

Námetom poštovej známky je unikátna secesná pamiatka, mauzóleum rodiny Andrášiovcov (neďaleko hradu Krásna Hôrka), ktorú dal postaviť gróf Dionýz Andráši pre svoju manželku Františku Hablavcovú.

Pečiatka FDC:

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
detail z bronzových dvier mauzólea, ktorým je levia hlava s kruhovým klopadlomDoskové chyby (DCH), doskové odchýlky (DO) a výrobné chyby (VCH)


Poznatky k PL 1


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/6   ZP 1/7


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/8   ZP 1/12


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/14   ZP 1/16


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/17   ZP 1/18


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/23   ZP 1/24


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/25   ZP 1/30 – 01


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/30 – 02   ZP 1/31 – 01


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/31 – 02   ZP1/40


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/45   ZP 1/46


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/48 – 01   ZP 1/48 – 02


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 1/75   ZP 1/96Poznatky k PL 2


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/9   ZP 2/20


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/23   ZP 2/47


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/53   ZP 2/56


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/59   ZP 2/75


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 01   ZP 2/76 – 02


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 03   ZP 2/76 – 04


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/76 – 05   ZP 2/76 – 06


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ukážka ZP 2/77 pre porovnanie so ZP 2/76


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
ZP 2/85Perforačné otvory (PO)


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
dva PO zasahujú do ľavého okraja   dva PO zasahujú do pravého okraja


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
PO na hornom okraji (PL 1)   PO na hornom okraji (PL 2)Výrobné chyby (VCH)


PL 1


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
posun čiernej OTr farby horePL 2


Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
posun oranžovej HT farby hore


Tieto poznatky môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu. Presnejšie ich určenie a ich potvrdenie bude možné po porovnaní PL v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Okraje PL 1


Autotronová značka (AZ) je na spodnom okraji vpravo pre striebornú, oranžovú a čiernu farbu. Farebná testovacia stupnica (FTS) je na pravom okraji (ZP 10 a ZP 20) pre oranžovú farbu.

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov   Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov
dátum tlače, číslo PL a AZ   FTSOkraje PL 2


FTS je na pravom okraji (ZP 10 a ZP 20) pre oranžovú farbu.


Prehliadnuté PL:

Dátum tlače 11. 12. 2014, 1=47859, MO


Poznámka:

Autor príspevku privíta doplnenie poznatkov od iných filatelistov, ktoré zistia pri štúdiu tejto známky.Základné údaje o známke, FDC a pečiatke FDC boli prevzaté z internetovej stránky telekom.gov.sk (Postage stamps).

Author: Rudolf Šulej

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists