Author: Ing. Miroslav Gerec

List of articles:


Counterfeit perforation of the miniature sheet The Commemorative First Euro Postage Stamp (24.02.2009)

Objav falzifikátu dodatočnej perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (I.) (17.06.2010)

Prvá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (II.) (23.08.2010)

Druhá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

President of the Slovak Republic, 40 c, no. 469 (20.01.2011)

Štúdia výplatnej známky Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469.

Surprising reprint of the postage stamp The Supreme Audit Office of SR (25.02.2011)

Podrobná informácia o prekvapujúcej dotlači poštovej známky č. 454 Najvyšší kontrolný úrad SR s nominálnou hodnotou 0,80 €.

Assessing the authenticity of the perforation of the postage stamp Zoltán Palugyay: Girl in white with factory chimneys and flowers (25.02.2011)

Študijný príspevok s návrhom na spôsob posudzovania pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi, T1 1000g, č. 435.

Shredding protocol - postal stamps with nominal value of Sk (01.03.2011)

Information about shredding invalid valuables with a nominal value of Sk and numbers and types of shredded items.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (III.) (10.03.2011)

Tretia časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

()

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (IV.) (30.01.2012)

Štvrtá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Mystery of red spots clarified ... (18.03.2012)

Krátky príspevok zameraný na vysvetlenie pôvodu farebných škvŕn na poštových známkach.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (V.) (29.05.2012)

Piata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VI.) (28.02.2013)

Šiesta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VII.) (12.07.2013)

Siedma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VIII.) (16.10.2013)

Ôsma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (IX.) (03.04.2014)

Deviata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (X.) (11.05.2014)

Desiata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XI.) (26.10.2014)

Eleventh part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XII.) (10.08.2015)

Twelfth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XIII.) (09.10.2015)

Thirteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XIV.) (07.07.2016)

Fourteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XV.) (24.04.2017)

Fiveteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists