Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors exchange meeting of philatelists and numismatists in Bratislava (Slovakia)
Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XI.)

Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XI.)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Interesting features of definitive postage stamps
  Eleventh part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia".
   
  Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 26. 10. 2014 21:33
 Ďalšie výrazné doskové chyby a posun zúbkovania na známke „Prievidza“


Opäť sa potvrdzuje príslovie „viac očí viac vidí” – dvaja zberatelia ohlásili dve výraznejšie doskové chyby na známke 80 c „Prievidza“. Prvá z nich – čierna škvrna vpravo hore od nápisu „Prievidza“ sa nachádza na ZP 1/8, rovnako v základnej tlači aj v prvej dotlači. Je viditeľná aj na obrázku s posunom zúbkovania, publikovanom v X. časti článkov o našej výplatnej emisii „Kultúrne dedičstvo Slovenska”. Na túto DCH nás upozornil pán Viktor Butko zo Žiliny.

Druhú doskovú chybu v skarte objavil pán Peter Behil z Bratislavy. Ružová škvrna v číslici „8” nominálnej hodnoty sa nachádza na ZP 1/89 iba v prvej dotlači.

V X. časti sme informovali o posune zúbkovania na známke „Prievidza“ smerom nahor. Opačný posun – smerom nadol predložil na použitej známke pán Anton Szaló z Trnavy. Ide o známku z dolného okrajového 10. radu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavujú ďalšie dotlače známok:

  • Známka 10 c „Pominovce”: 8. dotlač zo 14. a 16. mája 2014 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 20 c „Svätuše”: 8. dotlač z 10., 11. a 12. februára 2014 (MO) z nového, rytého valca pre tmavosivú farbu a s novou podtlačou.
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 2. dotlač z 12. augusta 2014 (SO) s novou podtlačou.
  • Známka 80 c „Prievidza”: 2. dotlač z 30. júna, 1. a 2. júla 2014 (SO) z pôvodného valca pre ružovú farbu a s novou podtlačou.
  • Známka 1 € „Bíňa”: 10. dotlač z 5. septembra 2014 (ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe)
  • Známka 2 € „Dražovce”: 5. dotlač z 24. júla 2014 (SO) s novou podtlačou.

Poklady zo skartu


Pán Behil predložil tri výstrižky zo skartu. Obyčajný zberateľ by nad nimi iba mávol rukou, v lepšom prípade by známky zmyl a zaradil do „bezcenného” balíčkového materiálu. Oko špecialistu však ihneď postrehne, že ide o veľmi zaujímavé exempláre výplatnej známky 1 € „Bíňa“.

Na prvej dvojici obrázkov (druhý je pre lepšie zvýraznenie dolnej časti známky počítačovo upravený) je nepodarená, makulatúrna tlač. Šípky ukazujú na výrazné posunutie tmavomodrej hĺbkotlačovej farby smerom nahor voči čiernej oceľotlačovej farbe. Ďalšia šípka ukazuje na posunutie zúbkovania smerom nadol, čím vzniklo decentrovanie nápisu „SLOVENSKO“ a v kombinácii s posunom tmavomodrej farby aj poškodenie skratky meny „€“. Aby potešenie špecialistu bolo dokonalé, tak ide o kus zo spodného radu PL, takže posunutím zúbkovania nadol vznikol na dolnom okraji známky pás bez zvislého hĺbkotlačového šrafovania. A nakoniec... v prvom písmene „S“ nápisu „SLOVENSKO“ sú dve malé nedotlače svetlomodrej hĺbkotlačovej farby, ktoré mohli vzniknúť odpadnutím nečistoty z povrchu papiera, na ktorú bola farba natlačená (pre úplnosť doplňme, že v iných, podobných prípadoch existujú názory, že ide o poškodenie známky, vzniknuté pri odtrhnutí zlepených hárkov). Známka bola použitá na pošte Dohňany 16. 11. 2010.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na druhej dvojici obrázkov je nález vzácne sa vyskytujúceho obráteného rámcového zúbkovania z pošty Žilina 10 zo dňa 30. 3. 2013. Na zväčšenom, farebne upravenom obrázku šípky vpravo ukazujú na rôzne široké zúbky. Úzky zúbok, na ktorý ukazuje stredná šípka identifikuje OHZ a celá známka, ktorá je ozúbkovaná hrebeňovo je o tento rozdiel nižšia. Dva údery perforačného rámca sa posunuli „k sebe“ a zároveň veľmi mierne „do boku“ na čo ukazujú šípky vľavo. Úder, ktorý perforoval známku, okrajom perforačných otvorov presekol zvislé šrafovanie (dolná šípka). Nasledujúci úder, ktorý perforoval ďalší PL a vytvoril hornú perforáciu tejto známky sa posunul mierne vľavo a rovnaká čiara zvislého šrafovania nie je úplne preseknutá (horná šípka).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tretia skupina obrázkov predstavuje nedotlač čiernej oceľotlačovej farby na výstrižku z pošty Nacina Ves, 16.12.2010. Vedľa seba sú nalepené dve známky 50 c „Spišská Kapitula“, už na prvý pohľad z rôznych nákladov, čo dokazuje rozdiel v odtieni tmavohnedej hĺbkotlačovej farby. Nedotlač oceľotlače má známka vpravo v kresbe šrafovania leva (hlava, krk, predná noha, chrbát). So známkou nebolo manipulované. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o nedotlač spôsobenú opotrebením tlačového valca (do decembra 2010 bola známka už 4 krát dotláčaná), aké sa v minulosti vyskytovali napr. na výplatnej známke 5 Sk „Trnava“, prípadne môže ísť o nedotlač vzniknutú po poškodení plsti, vyrovnávajúcej tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (diery v plsti).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Post a comment
Related articles (13):

Interesting Features of the Definitive Postage Stamps Interesting Features of the Definitive Postage Stamps "Cultural Heritage of Slovakia" - overview of additional printings
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (X.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IX.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VIII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VI.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (V.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IV.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (III.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (II.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (I.)
Franking of euro postage stamps - Cultural Heritage of SlovakiaFranking of euro postage stamps - Cultural Heritage of Slovakia
The use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 centsThe use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 cents


Author: Ing. Miroslav Gerec

Published: 26. 10. 2014 21:33
 
Interesting features of definitive postage stamps
Interesting features of definitive postage stamps
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Shawn Anderson)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.