Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (IX.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (IX.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 03. 04. 2014 06:58

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Deviata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Ďalšie dotlače


V druhom polroku 2013 sa na poštách objavili ďalšie dotlače známok.

  • Známka 5 c „Šivetice”: 7. dotlač z 12., 13. a 14. mája 2013 (MO) s novou podtlačou.
  • známka 80 c „Prievidza”: 1. dotlač zo 16. a 17. mája 2013 (MO) s novou podtlačou a použitím záložného valca pre ružovú farbu (ďalšie podrobnosti nájdete v článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 1. dotlač z 28. a 29. mája 2013 (MO) po prvý raz s novou podtlačou.
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 7. dotlač z 9., 10. a 11. júla 2013 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 2 € „Dražovce”: 4. dotlač z 19. a 22. júla 2013 (SO) po prvý raz s novou podtlačou.
  • Známka 1 € „Bíňa”: 9. dotlač z 21., 28., 29. a 30. augusta 2013 (MO) s novou podtlačou.

Vyobrazujeme rozdiely vo farebných testovacích stupniciach na pravých okrajoch PL známok 70 c a 2 €, ktoré vznikli použitím nového podtlačového valca (FTS pre žltú podtlačovú farbu známky 70 c nie je dobre viditeľná). Kompletný prehľad o dotlačiach emisie „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ nájdete v článku Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists