Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (IX.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (IX.)
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 03. 04. 2014 06:58

Deviata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Ďalšie dotlače


V druhom polroku 2013 sa na poštách objavili ďalšie dotlače známok.

  • Známka 5 c „Šivetice”: 7. dotlač z 12., 13. a 14. mája 2013 (MO) s novou podtlačou.
  • známka 80 c „Prievidza”: 1. dotlač zo 16. a 17. mája 2013 (MO) s novou podtlačou a použitím záložného valca pre ružovú farbu (ďalšie podrobnosti nájdete v článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 1. dotlač z 28. a 29. mája 2013 (MO) po prvý raz s novou podtlačou.
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 7. dotlač z 9., 10. a 11. júla 2013 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 2 € „Dražovce”: 4. dotlač z 19. a 22. júla 2013 (SO) po prvý raz s novou podtlačou.
  • Známka 1 € „Bíňa”: 9. dotlač z 21., 28., 29. a 30. augusta 2013 (MO) s novou podtlačou.

Vyobrazujeme rozdiely vo farebných testovacích stupniciach na pravých okrajoch PL známok 70 c a 2 €, ktoré vznikli použitím nového podtlačového valca (FTS pre žltú podtlačovú farbu známky 70 c nie je dobre viditeľná). Kompletný prehľad o dotlačiach emisie „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ nájdete v článku Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov