Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
  Druhá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 23. 08. 2010 13:33
 


4. januára 2010 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 60 c „Spišská Nová Ves” s vyobrazením relikviárového kríža z kostola Nanebovzatia Panny Márie. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla 25. a 26. novembra 2009 s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.


Doskové chyby a odchýlky


Na dvoch známkových poliach sú výraznejšie doskové chyby: žltý bod medzi písmenami „L“ a „O“ nápisu „SLOVENSKO” na ZP 1/60 a šikmá prerušovaná oranžová čiarka cez desatinnú čiarku a číslice „60“ nominálnej hodnoty na ZP 2/95.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Ďalšie, podstatné odchýlky obrazu známok, hodné katalogizovania našiel na už skôr vydaných známkach tejto emisie mladý košický zberateľ Jaroslav Homišin.

Na ZP 1/7 má známka 2 c „Boldog” prerušenú hnedočervenú linku pri prvom písmene „S“ nápisu „SLOVENSKO” a na ZP 1/34 známky 10 c „Pominovce” sú prerušené dve oranžové linky vľavo od číslice „1“ nominálnej hodnoty.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Omnoho zaujímavejšie sú však dva nálezy na najnižšej a najvyššej hodnote emisie. Tieto doskové odchýlky dokumentujú výrobný postup pri príprave hĺbkotlačových valcov.

Na hodnote 1 c „Kopčany” má 20 známok z 5. a 6. riadku PL 2 (ZP 2/41-50 a 51-60) na dolnom okraji zdvojené resp. nepresne napojené zvislé tmavozelené linky.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

4. riadok bez DO
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

5. riadok s DO
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

6. riadok s DO
 

Obdobná odchýlka, avšak týkajúca sa stĺpcov známok sa vyskytuje na hodnote 2 € „Dražovce”. Na pravom okraji známok z 3. a 4. stĺpca PL 2 sa nachádza širšia medzera medzi zvislými fialovomodrými linkami. Túto odchýlku má 20 známkových polí: ZP 2/3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 a 94. Na 10 známkových poliach zo 4. stĺpca PL 2 (ZP 2/4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 a 94) sa prejavuje posun fialovomodrej hĺbkotlače naľavo voči čiernej oceľotlačovej farbe, viditeľný na obryse kostolnej veže, v názvoch „SLOVENSKO”, „DRAŽOVCE“ a menách autora a rytca.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Ako potvrdil výrobný námestník PTC Praha pán Jaroslav Štefek, tieto odchýlky vznikli pri príprave filmu pre hĺbkotlač, ktorý sa musí prispôsobiť už kompletne vymoletovanému oceľotlačovému valcu. Tzv. „vyradenie“ sa robí v počítači pomocou programu QuarkXpress, kde sa každé pole „pasuje“ zvlášť, najprv prvý riadok t. j. 10 známok a potom sa toto pole kopíruje 10x dole.

Pán Štefek píše: „V prípade 2 € známky nám vyšli linky tesne pri sebe a vytvorili nepeknú tučnú linku - preto sme jednu vymazali, perforácia túto nepresnosť potom schovala“.

Samostatne sa vytvorí PL 1 a samostatne PL 2, v počítači sa pridajú aj farebné testovacie stupnice. Potom sa obidve polia nalepia na montážny film a dodatočne sa nalepia autotronové značky. To sa už deje manuálne – montážny film sa prikladá na oceľotlačový valec a opticky sa kontroluje ako sa kresby kryjú.

Reprodukujeme fotografie tzv. tlačových postupností t.j. odtlačkov jednotlivých farieb z Poštového múzea, kde sú odchýlky hodnôt 1 c a 2 € dobre viditeľné. Na hotových, perforovaných známkach sú tieto odchýlky menej nápadné - prekrytie liniek na hodnote 1 c je takmer úplne prekryté perforáciou a nepresnosť na hodnote 2 € badať ako posun farieb hĺbkotlače a oceľotlače. Pozor na zámenu so skutočným posunom – v našom prípade musí byť na pravom okraji charakteristická širšia medzera medzi linkami.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Spotreba známok a dotlač


Spotreba týchto výplatných známok je vysoká, od konca roka 2009 sa na poštách objavili ďalšie dotlače.

  • Známka 2 c „Boldog”: 2. dotlač z 9. novembra 2009 (stredný priemer perforačných otvorov, ďalej SO), 3. dotlač z 12. marca 2010 (malý priemer perforačných otvorov, ďalej MO).
  • Známka 5 c „Šivetice”: 2. dotlač z 10. novembra 2009 (SO), 3. dotlač z 15. marca 2010 (SO).
  • Známka 10 c „Pominovce”: 2. dotlač z 2. a 3. novembra 2009 (SO), 3. dotlač z 14. mája 2010 (SO).
  • Známka 20 c „Svätuše”: 3. dotlač z 12. novembra 2009 (SO), 4. dotlač z 12. a 13. mája 2010 (SO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 2. dotlač z 4. januára 2010 (MO), 3. dotlač z 11. mája 2010 (SO).
  • Známka 1 € „Bíňa”: 2. dotlač z 5. a 6. januára 2010 (SO), 3. dotlač z 9. júna 2010 (SO).

Naopak, z niektorých poštových úradov boli do bratislavského skladu poštových cenín stiahnuté nadnormatívne zásoby najvyššej hodnoty 2 € „Dražovce”.

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Výrobné chyby


Reprodukujeme tri výrobné chyby: rozmazanú tlač oceľotlačovej farby na známke 2 c „Boldog” a výrazné posuny zúbkovania na hodnotách 10 c „Pominovce” a 20 c „Svätuše”.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poďakovanie


Za poskytnutie archívnych materiálov ďakujem pracovníkom Slovenskej pošty - Poštového múzea v Banskej Bystrici.
Súvisiace články:

Poslať komentár

Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 23. 08. 2010 13:33
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Žite tak, akoby ste mali zajtra zomrieť. Učte sa tak, ako keby ste mali žiť večne.

(Mahátmá Gándhí)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk