Autor: Ing. Miroslav Gerec

Zoznam článkov:


Falzifikát perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka (24.02.2009)

Objav falzifikátu dodatočnej perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (I.) (17.06.2010)

Prvá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (II.) (23.08.2010)

Druhá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469 (20.01.2011)

Štúdia výplatnej známky Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469.

Prekvapujúca dotlač známky Najvyšší kontrolný úrad SR (25.02.2011)

Podrobná informácia o prekvapujúcej dotlači poštovej známky č. 454 Najvyšší kontrolný úrad SR s nominálnou hodnotou 0,80 €.

K posudzovaniu pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi (25.02.2011)

Študijný príspevok s návrhom na spôsob posudzovania pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi, T1 1000g, č. 435.

Skartačný protokol - poštové ceniny s nominálnou hodnotou Sk (01.03.2011)

Informácia o skartovaní neplatných cenín s nominálnou hodnotou Sk a počty a typy skartovaných položiek.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (III.) (10.03.2011)

Tretia časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

()

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (IV.) (30.01.2012)

Štvrtá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Záhada červených škvŕn objasnená... (18.03.2012)

Krátky príspevok zameraný na vysvetlenie pôvodu farebných škvŕn na poštových známkach.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (V.) (29.05.2012)

Piata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (VI.) (28.02.2013)

Šiesta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (VII.) (12.07.2013)

Siedma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (VIII.) (16.10.2013)

Ôsma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (IX.) (03.04.2014)

Deviata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (X.) (11.05.2014)

Desiata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XI.) (26.10.2014)

Jedenásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XII.) (10.08.2015)

Dvanásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIII.) (09.10.2015)

Trinásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIV.) (07.07.2016)

Štrnásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XV.) (24.04.2017)

Pätnásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov