Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Filatelistická burza v Trutnove (ČR)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)
  Pätnásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Miroslav Gerec
Publikované: 24. 04. 2017 23:07
 Známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“


9. januára 2017 bola vydaná v emisnom rade „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre” s nominálnou hodnotou 1,25 €, potrebnou pre najbežnejšie doporučené zásielky 2. triedy. Známka bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s dvojfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín a. s., Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2016 (známe sú dátumy tlače 13., 14. a 15. decembra) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tmavohnedá oceľotlačová kresba bola navrhnutá na celú šírku známky od ľavej po pravú perforáciu. Pri tomto dizajne „bez okrajov“ môžeme očakávať už pri menších vodorovných posunoch perforácie (šírka perforácie je len 1 mm) nálezy známok, kde sa objaví kresba susedného známkového poľa. Pri posune perforácie vľavo bude mať známka ľavý okraj modrý, pri posune perforácie vpravo sa objaví „druhá“ výšková budova na pravom okraji (pokiaľ to nebude známka z 10. stĺpca PL).

Valec pre modrú farbu bol zhotovený strojovým rytím vo firme Yuncheng Plate-making CZ s. r. o., Pečky. Modrá kresba presahuje do okrajov PL (tzv. „tlač na spadávku”). Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.

Bolo nájdených niekoľko málo výrazných odchýlok obrazu, záujemcovia so študijným zameraním ich nájdu v katalógu na webe www.filatelia-kosice.eu.


Dvojité moletáže známky „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny podrobne preskúmal priehradkové listy známok „Prievidza“ s dátumom tlače 2. VII. 2014. Okrem niekoľkých doposiaľ prehliadnutých menších doskových chýb našiel na dvoch známkových poliach dvojité moletáže. Na ZP 1/86 a 1/96 je zdvojená horná polovica kresby anjela. Pri nepresnej moletáži bola moleta máličko posunutá vľavo a pritlačená z ľavej strany osi, čo sa muselo prejaviť aj v písmenách „SKO“ názvu „SLOVENSKO“, ale tieto nie sú zdvojené, moletér tieto stopy odstránil. Bude potrebné v Poštovom múzeu overiť, či sa tieto čiastočné dvojité moletáže vyskytujú aj na schvaľovacom nátlačku (imprimatur) a tlačových postupnostiach; prípadne Bratislavčanov poprosíme o skontrolovanie výskytu týchto doskových odchýlok na PL zo základnej tlače v predajni Pofisu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
ZP 1/100 detail jednoduchej moletáže ZP 1/86 detail dvojitej moletáže ZP 1/96 detail dvojitej moletážeNálezy výrobných chýb na použitých známkach“


Pán Peter Behil z Bratislavy nachádza v skarte zaujímavé výrobné chyby. Niekoľko jeho nálezov uverejňujeme. Na prvých dvoch známkach „Šivetice“ a „Prievidza“ sú posuny farieb. Druhá dvojica známok „Šivetice“ a „Bíňa“ má posun perforácie smerom nadol. Na poslednej, najväčšej skupine známok sú ukážky nedotlačí oceľotlačovej farby vyznačené šípkou na známkach „Šivetice“ a „Pominovce“ resp. krúžkom na známke „Svätuše“. Na známke „Pominovce“ je predstavená aj plošná nedotlač čiernej oceľotlačovej farby.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaVyblednutá ružová farba známky „Prievidza“


O prípadoch známok s vyblednutým červeným pigmentom hĺbkotlačových farieb sme písali naposledy v predošlej časti nášho seriálu. Červený pigment, citlivý na svetlo je obsiahnutý aj v ružovej hĺbkotlačovej farbe známky 80 c „Prievidza“. Na prvej predloženej známke vidíme vyblednutie malej časti známky v jej ľavom dolnom rohu, zvyšná plocha známky bola prekrytá a ochránená pred slnečným žiarením. V druhom prípade je vyblednutá celá plocha známky. Za ukážky ďakujeme pánovi Petrovi Behilovi z Bratislavy.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili nové dotlače známok, všetky s novou podtlačou..

  • Známka 5 c „Šivetice”: 8. dotlač z 15. a 18. – 19. apríla 2016 (SO), 9. dotlač z 31. mája 2016 (MO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 9. dotlač z 29. – 30. augusta 2016 (MO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 5. dotlač z 23. februára 2016 (SO).
  • Známka 65 c „Levice”: 2. dotlač z 20. decembra 2016 (MO).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 4. dotlač z 31. augusta a 1. septembra 2016 (MO).


Poslať komentár
Súvisiace články (18):

„Ťahá“ slnko len červenú farbu?„Ťahá“ slnko len červenú farbu?
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačíZaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo SlovenskaFrankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centovPoužitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov


Autor: Miroslav Gerec

Publikované: 24. 04. 2017 23:07
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keby mali tridsať metrové duby rovnaké komplexy ako ľudia, rástli by iba do výšky troch metrov.

(T. Harv Eker)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk