Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIV.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIV.)
Autor: Miroslav Gerec
Publikované: 06. 07. 2016 00:14
Aktualizované: 07. 07. 2016 20:24

Štrnásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Známka „Trenčianske Teplice“


10. februára 2016 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 1,60 € „Trenčianske Teplice”. Známka bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s dvojfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v januári 2016 (známe sú dátumy tlače 8. a 11. januára) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Valec pre sivú farbu bol zhotovený v externej firme strojovým rytím. Aby sa zabránilo vzniku známok s bielym okrajom pri menších posunoch zúbkovania, tak sivá farba je tlačená tzv. „na spadávku”, čiže s presahom za perforáciu do okrajov PL. Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače. Prekrytím žltej a sivej hĺbkotlače vznikla výsledná sivozelená farba.

Odchýlky obrazu, nájdené na niekoľkých známkových poliach sú zanedbateľného rozsahu a významu, záujemcovia so študijným zameraním ich nájdu na webe www.filatelia-kosice.eu.


Doplnenie doskovej chyby na známke „Svätuše“


Pán Peter Behil z Bratislavy našiel v skarte ďalšiu výraznú doskovú chybu na známke 20 c „Svätuše“, ktorá bola identifikovaná na ZP 2/72. Nad pravou stranou strechy kostolnej veže sa nachádza šikmá čierna čiarka. Čierna farba bola tlačená oceľotlačou a bolo potvrdené, že táto dosková chyba sa vyskytuje už v základnej tlači, to znamená, že existuje na obidvoch typoch známok (I. typ má leptanú hĺbkotlač, II. typ má rytú hĺbkotlač, podrobnosti nájdete na Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)). Vyobrazujeme obidva varianty DCH 2/72.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaVyblednutá oranžová farba známky „Pominovce“


Viacerí zberatelia našli v skarte použité známky 10 c „Pominovce“ s „citrónovo žltou“ farbou namiesto normálnej oranžovej. Na prvom obrázku je v inej farbe celá známka, na ďalších troch obrázkoch má časť známky pôvodnú farbu. Je známe, že červený pigment hĺbkotlačových farieb je citlivý na dlhodobo pôsobiace slnečné žiarenie. Autor v minulosti vykonal experiment so známkami č. 124 „Martin“ 7 Sk a publikoval o tom článok „Martin 7 Sk – to nie je vynechaná farba!“ (časopis Zberateľ, ročník 2002, číslo 8, strana 13). Podobný postup v našom prípade zvolil pán Anton Szaló z Trnavy a potvrdil ním, že rovnako ide o vyblednutie oranžovej hĺbkotlačovej farby pôsobením slnečného svetla.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Svoj pokus pán Szaló opísal takto: „Vystavil som na slnečné svetlo niekoľko známok, ktoré som nalepené na papier zavesil na balkónovú šnúru na prádlo. Známky boli vystavené dennému, resp. slnečnému svetlu celkovo 34 dní, z toho bolo 21 dni slnečných, ostatné zamračené, často bez slnka, zamračené celodenne. Na známky sa slnko opieralo priamo v týchto 21 dňoch v priemere asi 5,5 hodiny denne v čase 12,00 – 17,30 ( západná strana balkóna). Ostatné dni a čas na známky pôsobilo len normálne denné svetlo. Slnko pôsobilo priamo na známky cca 115,50 hodín a tu je výsledok. Oranžová farba pekne zdegradovala, čo však je známe aj z rôznych odborných publikácií... Nie je účelom súdiť, ako vznikajú a starnú rôzne farby na známkach, ale je to len malá ukážka a potvrdenie, že sfalšovať sa dá kde-čo a upozornenie, že sa takto môžu sem-tam objaviť aj nejaké falzifikáty na burzách. Známky na pravej strane sú originálne pôvodné farby, ja som u tejto známky našiel dva odtiene pomarančovej farby nominálu (tmavšia a bledšia), známky vľavo sú po pôsobení slnečného svetla.“

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili nové dotlače známok, všetky s novou podtlačou.

  • Známka 10 c „Pominovce”: 9. dotlač z 30. marca 2016 (SO).
  • Známka 20 c „Svätuše”: 9. dotlač z 11. - 13. augusta 2015 (MO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 8. dotlač zo 6. a 9. novembra 2015 (MO).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 3. dotlač z 29. februára a 2. marca 2016 (SO).
  • Známka 1,15 € „Krásnohorské Podhradie”: 1. dotlač zo 7. a 8. októbra 2015 (MO).
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov