Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIII.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XIII.)
Autor: Miroslav Gerec
Publikované: 09. 10. 2015 21:19

Trinásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Nedotlače, posun farieb a posuny zúbkovania na známkach zo skartu


Pán Peter Behil z Bratislavy predložil ďalšie nálezy výrobných chýb na výstrižkoch zo skartu. V prvej skupine obrázkov predkladáme nedotlače čiernej oceľotlačovej farby:

  • v názve „ŠIVETICE“ na známke 5 c „Šivetice“,
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 20 c „Svätuše“ a
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 1 € „Bíňa“.

Podľa doterajších skúseností by príčinou týchto nedotlačí mohli byť diery v plsti, ktorá vyrovnáva tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (tento valec môže byť po moletovaní na obvode deformovaný). Diera v plsti alebo aj len jej stenčenie znamená, že na danom mieste chýba potrebný tlak na „vytiahnutie“ oceľotlačovej farby z rytiny a tlačový papier zostáva nepotlačený. Plsť sa pohybuje v uzavretej slučke, takže po niekoľkých otáčkach tlačového valca (po cca 5-ich až 10-ich PL) sa nedotlač zopakuje, už nie na rovnakom známkovom poli ale stále v rovnakom stĺpci známok (pokiaľ by sa plsť neposunula aj stranovo).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýraznejšia je nedotlač na známke „Svätuše“, ide o podtyp II b, zo stĺpcov 2, 6 a 10. Nedotlačené môžu byť ktorékoľvek písmená nápisu „SLOVENSKO“ na známkach týchto stĺpcov. Pri spolupráci viacerých zberateľov by sme mohli identifikovať dátum tlače resp. časť dňa, kde sa táto výrobná chyba vyskytovala.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na ďalšom obrázku vidíme nepresnú sútlač farieb na známke 90 c „Hlohovec“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poslednou skupinou obrázkov sú posuny zúbkovania, niektoré obrázky sú pre lepšie zvýraznenie v počítači farebne upravené. Známky 20 c „Svätuše“ majú zúbkovanie posunuté smerom nadol, nápis „SLOVENSKO“ je výrazne decentrovaný. Druhá známka je zo spodného radu (ZP 91-100) a má dolný okraj bez tmavosivého šrafovania. Obidve známky 1 € „Bíňa“ s posunom zúbkovania smerom nadol sú zo spodného radu známok a majú dolný okraj bez tmavomodrého šrafovania.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov