Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
  Príloha k špecializovanému článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s priebežne aktualizovanými známymi dátumami dotlačí jednotlivých známok.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 18. 11. 2013 13:45
Aktualizované: 24. 04. 2017 20:40
 


Tabuľka rekapituluje všetky doposiaľ známe dátumy tlače známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Posledná aktualizácia zoznamu: 24. 4. 2017 (stav k 3. 4. 2017).


Nominálna hodnota, názov Náklad Dátum tlače Priemer perforačných otvorov Intenzita luminiscencie Poznámka
0,01 € Kopčany ZT 16.10.2008 MO stredná  
17.10.2008 MO stredná  
0,02 € Boldog ZT 27.10.2008 MO stredná  
29.10.2008 MO stredná  
1. DT 20.07.2009 SO stredná  
2. DT 09.11.2009 SO nízka  
3. DT 12.03.2010 MO vysoká  
0,05 € Šivetice ZT 20.10.2008 MO stredná  
21.10.2008 MO stredná  
1. DT 12.08.2009 SO nízka  
13.08.2009 SO stredná  
2. DT 10.11.2009 SO nízka  
3. DT 15.03.2010 SO vysoká  
4. DT 05.05.2011 MO vysoká  
5. DT 11.06.2012 SO vysoká nová podtlač
6. DT 17.12.2012 MO vysoká nová podtlač
18.12.2012 MO vysoká nová podtlač
19.12.2012 MO vysoká nová podtlač
7. DT 02.05.2013 MO stredná nová podtlač
06.05.2013 MO stredná nová podtlač
07.05.2013 MO stredná nová podtlač
13.05.2013 MO stredná nová podtlač
14.05.2013 MO stredná nová podtlač
8. DT 15.04.2016 SO vysoká nová podtlač
18.04.2016 SO vysoká nová podtlač
19.04.2016 SO vysoká nová podtlač
9. DT 31.05.2016 MO vysoká nová podtlač
0,10 € Pominovce ZT 22.10.2008 ? ?  
23.10.2008 MO stredná  
1. DT 12.02.2009 SO stredná  
2. DT 02.11.2009 SO stredná, nízka  
03.11.2009 SO nízka  
3. DT 14.05.2010 SO vysoká  
4. DT 03.02.2011 SO vysoká  
04.02.2011 SO vysoká  
5. DT 09.08.2011 MO vysoká  
10.08.2011 MO vysoká  
25.08.2011 MO vysoká nová podtlač
6. DT 12.06.2012 SO vysoká nová podtlač
13.06.2012 SO vysoká nová podtlač
14.06.2012 SO vysoká nová podtlač
7. DT 09.04.2013 MO vysoká nová podtlač
10.04.2013 MO vysoká nová podtlač
11.04.2013 MO vysoká nová podtlač
8. DT 14.05.2014 MO vysoká nová podtlač
16.05.2014 MO vysoká nová podtlač
19.05.2014 MO vysoká nová podtlač
9. DT 30.03.2016 SO vysoká nová podtlač
31.03.2016 SO vysoká nová podtlač
01.04.2016 SO vysoká nová podtlač
0,20 € Svätuše ZT 09.10.2008 MO nízka, stredná, nízka I.
1. DT 04.02.2009 MO nízka I.
2. DT 13.08.2009 SO stredná, nízka I.
14.08.2009 SO nízka, stredná I.
3. DT 12.11.2009 SO nízka, stredná I.
4. DT 12.05.2010 SO vysoká I.
13.05.2010 SO vysoká I.
5. DT 01.02.2011 SO vysoká I.
02.02.2011 SO vysoká I.
6. DT 06.03.2012 SO vysoká I., nová podtlač
07.03.2012 SO vysoká I., nová podtlač
08.03.2012 SO vysoká I., nová podtlač
7. DT 24.04.2013 MO vysoká II., nová podtlač
25.04.2013 MO vysoká II., nová podtlač
26.04.2013 MO vysoká II., nová podtlač
8. DT 07.02.2014 MO vysoká II., nová podtlač
10.02.2014 MO vysoká II., nová podtlač
11.02.2014 MO vysoká II., nová podtlač
12.02.2014 MO vysoká II., nová podtlač
9. DT 11.08.2015 MO stredná II., nová podtlač
12.08.2015 MO stredná, vysoká II., nová podtlač
13.08.2015 MO stredná II., nová podtlač
0,50 € Spišská Kapitula ZT 10.10.2008 MO stredná  
13.10.2008 MO stredná  
1. DT 10.02.2009 SO stredná  
11.02.2009 SO stredná  
2. DT 04.01.2010 MO nízka  
3. DT 11.05.2010 SO vysoká  
4. DT 11.10.2010 SO vysoká  
12.10.2010 SO vysoká  
5. DT 21.07.2011 SO vysoká  
22.07.2011 SO vysoká  
6. DT 25.01.2012 MO vysoká nová podtlač
26.01.2012 MO vysoká nová podtlač
7. DT 09.07.2013 MO vysoká nová podtlač
10.07.2013 MO vysoká nová podtlač
11.07.2013 MO vysoká nová podtlač
8. DT 06.11.2015 MO vysoká nová podtlač
09.11.2015 MO vysoká nová podtlač
9. DT 29.08.2016 MO vysoká nová podtlač
30.08.2016 MO vysoká nová podtlač
0,60 € Spišská Nová Ves ZT 25.11.2009 SO stredná  
26.11.2009 SO stredná  
1. DT 08.10.2010 MO vysoká  
2. DT 10.05.2011 MO vysoká  
11.05.2011 MO, SO vysoká  
3. DT 13.01.2012 SO vysoká nová podtlač
16.01.2012 SO vysoká nová podtlač
17.01.2012 MO vysoká nová podtlač
4. DT 23.01.2013 MO stredná nová podtlač
24.01.2013 MO stredná nová podtlač
25.01.2013 MO stredná nová podtlač
5. DT 23.02.2016 SO vysoká nová podtlač
0,65 € Levice ZT 22.11.2013 MO vysoká nová podtlač
26.11.2013 MO vysoká nová podtlač
1. DT 18.02.2015 MO vysoká nová podtlač
19.02.2015 MO vysoká nová podtlač
2. DT 20.12.2016 MO vysoká nová podtlač
0,70 € Svätý Jur ZT 06.12.2010 MO vysoká  
07.12.2010 MO vysoká  
1. DT 28.05.2013 MO vysoká nová podtlač
29.05.2013 MO vysoká nová podtlač
2. DT 12.08.2014 SO vysoká nová podtlač
3. DT 29.02.2016 SO vysoká nová podtlač
02.03.2016 SO vysoká nová podtlač
4. DT 31.08.2016 MO vysoká nová podtlač
01.09.2016 MO vysoká nová podtlač
0,80 € Prievidza ZT 23.11.2011 SO vysoká I., nová podtlač
30.11.2011 SO vysoká I., nová podtlač
01.12.2011 SO vysoká I., nová podtlač
1. DT 16.05.2013 MO stredná II., nová podtlač
17.05.2013 MO stredná II., nová podtlač
2. DT 30.06.2014 SO vysoká I., nová podtlač
01.07.2014 SO vysoká I., nová podtlač
02.07.2014 SO vysoká I., nová podtlač
0,90 € Hlohovec ZT 03.12.2012 SO vysoká nová podtlač
07.12.2012 SO vysoká nová podtlač
10.12.2012 SO vysoká nová podtlač
11.12.2012 SO vysoká nová podtlač
1. DT 21.10.2014 SO vysoká nová podtlač
1,00 € Bíňa ZT 06.10.2008 ? ? ?
07.10.2008 MO nízka I.
1. DT 05.02.2009 SO stredná I.
06.02.2009 SO stredná I.
2. DT 05.01.2010 SO nízka I.
06.01.2010 SO nízka I.
3. DT 09.06.2010 SO vysoká I.
4. DT 27.10.2010 SO vysoká II.
01.11.2010 SO vysoká II.
02.11.2010 SO vysoká II.
5. DT 23.02.2011 SO vysoká II., svetlomodrá č. d.
24.02.2011 SO vysoká II., svetlomodrá
6. DT 09.11.2011 SO vysoká II., nová podtlač
10.11.2011 SO vysoká II., nová podtlač
11.11.2011 SO vysoká II., nová podtlač
14.11.2011 SO vysoká II., nová podtlač
7. DT 28.06.2012 SO vysoká II., nová podtlač
29.06.2012 SO vysoká II., nová podtlač
18.07.2012 SO vysoká II., nová podtlač
19.07.2012 SO vysoká II., nová podtlač
8. DT 21.08.2013 MO vysoká II., nová podtlač
9. DT 28.08.2013 MO vysoká II., nová podtlač
29.08.2013 MO vysoká II., nová podtlač
30.08.2013 MO vysoká II., nová podtlač
10. DT 05.09.2014 SO vysoká II., nová podtlač
08.09.2014 SO vysoká II., nová podtlač
09.09.2014 SO vysoká II., nová podtlač
1,15 € Krásnohorské Podhradie ZT 11.12.2014 SO vysoká nová podtlač
12.12.2014 SO vysoká nová podtlač
1. DT 06.10.2015 MO vysoká nová podtlač
07.10.2015 MO vysoká nová podtlač
08.10.2015 MO vysoká nová podtlač
1,25 € Nitra ZT 13.12.2016 MO vysoká nová podtlač
14.12.2016 MO vysoká nová podtlač
15.12.2016 MO vysoká nová podtlač
1,60 € Trenčianske Teplice ZT 08.01.2016 MO vysoká nová podtlač
11.01.2016 MO vysoká nová podtlač
2,00 € Dražovce ZT 14.10.2008 MO stredná  
15.10.2008 MO stredná  
1. DT 09.02.2009 SO nízka  
2. DT 25.02.2011 SO vysoká  
28.02.2011 SO vysoká  
3. DT 01.08.2011 SO vysoká  
02.08.2011 SO vysoká  
4. DT 19.07.2013 SO vysoká nová podtlač
22.07.2013 SO vysoká nová podtlač
5. DT 23.07.2014 SO vysoká nová podtlač
24.07.2014 SO vysoká nová podtlač


Vysvetlivky:
ZT – základná tlač
DT – dotlač
MO – malý priemer perforačných otvorov (menej než 1 mm)
SO – stredný priemer perforačných otvorov (1 mm)
č.d. – časť dňa
I. – pôvodný valec (pre tmavosivú farbu zn. 0,20 €, pre tmavomodrú farbu zn. 1,00 €)
II. – nový valec (pre tmavosivú farbu zn. 0,20 €, pre tmavomodrú farbu zn. 1,00 €)Poslať komentár
Súvisiace články (17):

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)
Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centovPoužitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo SlovenskaFrankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska


Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 18. 11. 2013 13:45
Aktualizované: 24. 04. 2017 20:40
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

nepriateľa nám dáva sám nepriateľ.

(Sun -c')

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk