Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XIII.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XIII.)
Author: Miroslav Gerec
Published: 09. 10. 2015 21:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Thirteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.Nedotlače, posun farieb a posuny zúbkovania na známkach zo skartu


Pán Peter Behil z Bratislavy predložil ďalšie nálezy výrobných chýb na výstrižkoch zo skartu. V prvej skupine obrázkov predkladáme nedotlače čiernej oceľotlačovej farby:

  • v názve „ŠIVETICE“ na známke 5 c „Šivetice“,
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 20 c „Svätuše“ a
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 1 € „Bíňa“.

Podľa doterajších skúseností by príčinou týchto nedotlačí mohli byť diery v plsti, ktorá vyrovnáva tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (tento valec môže byť po moletovaní na obvode deformovaný). Diera v plsti alebo aj len jej stenčenie znamená, že na danom mieste chýba potrebný tlak na „vytiahnutie“ oceľotlačovej farby z rytiny a tlačový papier zostáva nepotlačený. Plsť sa pohybuje v uzavretej slučke, takže po niekoľkých otáčkach tlačového valca (po cca 5-ich až 10-ich PL) sa nedotlač zopakuje, už nie na rovnakom známkovom poli ale stále v rovnakom stĺpci známok (pokiaľ by sa plsť neposunula aj stranovo).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýraznejšia je nedotlač na známke „Svätuše“, ide o podtyp II b, zo stĺpcov 2, 6 a 10. Nedotlačené môžu byť ktorékoľvek písmená nápisu „SLOVENSKO“ na známkach týchto stĺpcov. Pri spolupráci viacerých zberateľov by sme mohli identifikovať dátum tlače resp. časť dňa, kde sa táto výrobná chyba vyskytovala.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na ďalšom obrázku vidíme nepresnú sútlač farieb na známke 90 c „Hlohovec“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poslednou skupinou obrázkov sú posuny zúbkovania, niektoré obrázky sú pre lepšie zvýraznenie v počítači farebne upravené. Známky 20 c „Svätuše“ majú zúbkovanie posunuté smerom nadol, nápis „SLOVENSKO“ je výrazne decentrovaný. Druhá známka je zo spodného radu (ZP 91-100) a má dolný okraj bez tmavosivého šrafovania. Obidve známky 1 € „Bíňa“ s posunom zúbkovania smerom nadol sú zo spodného radu známok a majú dolný okraj bez tmavomodrého šrafovania.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Author: Miroslav Gerec

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists