XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XV.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (XV.)
Author: Miroslav Gerec
Published: 24. 04. 2017 23:07

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Fiveteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia.Známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“


9. januára 2017 bola vydaná v emisnom rade „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre” s nominálnou hodnotou 1,25 €, potrebnou pre najbežnejšie doporučené zásielky 2. triedy. Známka bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s dvojfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín a. s., Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2016 (známe sú dátumy tlače 13., 14. a 15. decembra) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tmavohnedá oceľotlačová kresba bola navrhnutá na celú šírku známky od ľavej po pravú perforáciu. Pri tomto dizajne „bez okrajov“ môžeme očakávať už pri menších vodorovných posunoch perforácie (šírka perforácie je len 1 mm) nálezy známok, kde sa objaví kresba susedného známkového poľa. Pri posune perforácie vľavo bude mať známka ľavý okraj modrý, pri posune perforácie vpravo sa objaví „druhá“ výšková budova na pravom okraji (pokiaľ to nebude známka z 10. stĺpca PL).

Valec pre modrú farbu bol zhotovený strojovým rytím vo firme Yuncheng Plate-making CZ s. r. o., Pečky. Modrá kresba presahuje do okrajov PL (tzv. „tlač na spadávku”). Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.

Bolo nájdených niekoľko málo výrazných odchýlok obrazu, záujemcovia so študijným zameraním ich nájdu v katalógu na webe www.filatelia-kosice.eu.


Dvojité moletáže známky „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny podrobne preskúmal priehradkové listy známok „Prievidza“ s dátumom tlače 2. VII. 2014. Okrem niekoľkých doposiaľ prehliadnutých menších doskových chýb našiel na dvoch známkových poliach dvojité moletáže. Na ZP 1/86 a 1/96 je zdvojená horná polovica kresby anjela. Pri nepresnej moletáži bola moleta máličko posunutá vľavo a pritlačená z ľavej strany osi, čo sa muselo prejaviť aj v písmenách „SKO“ názvu „SLOVENSKO“, ale tieto nie sú zdvojené, moletér tieto stopy odstránil. Bude potrebné v Poštovom múzeu overiť, či sa tieto čiastočné dvojité moletáže vyskytujú aj na schvaľovacom nátlačku (imprimatur) a tlačových postupnostiach; prípadne Bratislavčanov poprosíme o skontrolovanie výskytu týchto doskových odchýlok na PL zo základnej tlače v predajni Pofisu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
ZP 1/100 detail jednoduchej moletáže ZP 1/86 detail dvojitej moletáže ZP 1/96 detail dvojitej moletážeNálezy výrobných chýb na použitých známkach“


Pán Peter Behil z Bratislavy nachádza v skarte zaujímavé výrobné chyby. Niekoľko jeho nálezov uverejňujeme. Na prvých dvoch známkach „Šivetice“ a „Prievidza“ sú posuny farieb. Druhá dvojica známok „Šivetice“ a „Bíňa“ má posun perforácie smerom nadol. Na poslednej, najväčšej skupine známok sú ukážky nedotlačí oceľotlačovej farby vyznačené šípkou na známkach „Šivetice“ a „Pominovce“ resp. krúžkom na známke „Svätuše“. Na známke „Pominovce“ je predstavená aj plošná nedotlač čiernej oceľotlačovej farby.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaVyblednutá ružová farba známky „Prievidza“


O prípadoch známok s vyblednutým červeným pigmentom hĺbkotlačových farieb sme písali naposledy v predošlej časti nášho seriálu. Červený pigment, citlivý na svetlo je obsiahnutý aj v ružovej hĺbkotlačovej farbe známky 80 c „Prievidza“. Na prvej predloženej známke vidíme vyblednutie malej časti známky v jej ľavom dolnom rohu, zvyšná plocha známky bola prekrytá a ochránená pred slnečným žiarením. V druhom prípade je vyblednutá celá plocha známky. Za ukážky ďakujeme pánovi Petrovi Behilovi z Bratislavy.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili nové dotlače známok, všetky s novou podtlačou..

  • Známka 5 c „Šivetice”: 8. dotlač z 15. a 18. – 19. apríla 2016 (SO), 9. dotlač z 31. mája 2016 (MO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 9. dotlač z 29. – 30. augusta 2016 (MO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 5. dotlač z 23. februára 2016 (SO).
  • Známka 65 c „Levice”: 2. dotlač z 20. decembra 2016 (MO).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 4. dotlač z 31. augusta a 1. septembra 2016 (MO).

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists