Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk 12. Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
  Desiata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 11. 05. 2014 20:34
 Známka „Synagóga v Leviciach“


2. januára 2014 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 65 c „Synagóga v Leviciach”. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v novembri 2013 (známe sú dátumy tlače 22. a 26. novembra) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Valec pre svetlomodrú hĺbkotlačovú farbu bol zhotovený v externej firme strojovým rytím. Iridescentná biela podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače. Na známkach neboli zistené žiadne výraznejšie doskové chyby.

Farba, vytvárajúca obraz známky na všetkých doterajších známkach emisie „Kultúrne dedičstvo Slovenska” siaha len po perforáciu. V prípade novej známky „Synagóga v Leviciach” kresliaca svetlomodrá farba, podobne ako nová podtlač, presahuje do okrajov PL za perforáciu, čím sa zabráni vzniku známok s bielym okrajom pri posunoch zúbkovania. Na porovnanie vyobrazujeme rohové známky z pravej časti PL novej známky a hodnoty 50 c „Spišská Kapitula” s obidvomi variantmi podtlače.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaPosun zúbkovania


Výraznejšie posuny zúbkovania existujú aj na známke 80 c „Prievidza“. V tomto prípade je zúbkovanie posunuté smerom nahor, všetky známky v PL majú zle centrovaný obraz (dobre viditeľný na polohe nápisu „SLOVENSKO“) a známky v hornom rade majú horný okraj biely.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaOprava číslovania dotlačí


V prehľade o dotlačiach emisie „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí boli urobené u známok 5 c „Šivetice“, 10 c „Pominovce“ a 1 € c „Bíňa“ úpravy číslovania dotlačí. Na tieto nedostatky nás upozornil p. Andrej Moško z Michaloviec.

Dátum tlače a poradové číslo listu odtláčané na okraji priehradkových listov poskytuje veľmi dobrú informáciu o konkrétnej tlači resp. dotlači. V minulosti zbieranie dátumov tlače veľmi napomohlo pri identifikácii zmien tlačových foriem, výskyte retuší doskových chýb, odchýlok luminiscencie papiera (papier bez prísad, s opticky zjasňujúcou prísadou, s luminiscenčnou prísadou Cartax PTT, Cartax DP, atď.), odchýlok farieb, odchýlok lepu a pod. Vznikla skupina zberateľov, ktorá sa snaží zachytiť a vyhodnotiť všetky dátumy tlače. Vzhľadom k tomu, že na stroji Wifag tlačí Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha čoraz menej slovenských a českých známok, by to v súčasnosti už nemal byť neprekonateľný problém.

Výsledkom je počítačová evidencia dátumov tlače, ktorej minulosť je veľmi pestrá (obsahuje poštové známky viacerých štátov, poštové lístky, kolky a rôzne nálepky). V súčasnosti – po ukončení tlače českých kolkov v PTC – pribúdajú už len poštové známky Slovenska a Českej republiky. Samotná PTC vychádza v ústrety zberateľom a na svojej internetovej stránke http://ptcpraha.cz/spolecnost/informace-pro-filatelisty.html zverejňuje prehľad tlačených českých známok, ktorý však už len preto, že neobsahuje slovenské známky môžeme považovať iba za orientačný.

To znamená, že až po určitom časovom odstupe (po vyskladnení českých a slovenských emisií na poštové úrady a ich zozbieraní) je v tejto evidencii možné vypočítať poradové čísla dotlačí. Bohužiaľ nie so 100%-nou istotou, pretože v ojedinelých prípadoch dochádza k mylnému nastaveniu dátumu tlače (vtedy je možné zorientovať sa podľa poradového čísla, ktoré je zaplombované a obsluha stroja ním nemanipuluje a do úvahy treba zobrať aj kalendár pracovných a voľných dní v Českej republike). Tiež sa môže stať, že sa objaví ďalší, neočakávaný dátum tlače (napr. zo schvaľovania nátlačkov, ktoré sú archivované medzi materiálmi známkovej tvorby v poštovom múzeu v Banskej Bystrici alebo v Prahe). Niektoré dotlače môžu byť prekvapujúco časovo rozsiahle, čo v letných mesiacoch môže mať prozaický dôvod – celozávodnú dovolenku. Kde sú tie časy, keď dotlače výplatných známok trvali nepretržite niekoľko týždňov ba dokonca niekoľko mesiacov...Poslať komentár
Súvisiace články (12):

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačíZaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” - prehľad dotlačí
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IX.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VIII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VII.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (VI.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (II.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (I.)
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo SlovenskaFrankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centovPoužitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov


Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 11. 05. 2014 20:34
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (X.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Je ťažké nájsť spoločný základ s druhými, keď sa sústredíte len sami na seba.

(John C. Maxwell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.