Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (III.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (III.)
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 10. 03. 2011 23:02

Tretia časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.


28. januára 2011 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 70 c „Svätý Jur” s vyobrazením oltárnej kamennej sochy sv. Juraja. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla 6. a 7. decembra 2010 s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.


Doskové chyby


Výraznejšiu doskovú chybu sme našli iba na jednom známkovom poli: na ZP 2/80 sa nachádza modrá škvrna v hodnotovej číslici „7“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Dátumy tlače a dotlačí


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku februára 2011 objavili ďalšie dotlače známok:

  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 4. dotlač z 11. a 12. októbra 2010 (SO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 1. dotlač z 8. októbra 2010 (MO).
  • Známka 1 € „Bíňa”: 4. dotlač z 27. októbra, 1. a 2. novembra 2010 (SO).

Na všetkých týchto dotlačiach (DT) a rovnako aj v základnej tlači (ZT) hodnoty 70 c „Svätý Jur” je odtlačok dátumu tlače a poradového čísla PL v novej polohe, takže dátum sa nachádza vľavo od ZP 51 (formát na výšku) resp. pod ZP 96 (formát na šírku).

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Papier a zúbkovanie


Známkový papier používaný v súčasnosti pri tlači na rotačke Wifag vykazuje veľké odchýlky v intenzite luminiscencie. Treba však uviesť, že vďaka dizajnu tejto emisie (keď prakticky celá plocha známky je potlačená a luminiscenčný náter je prekrytý farbou; výnimkou je iba hodnota 10 „ Pominovce”) sú na jednotlivých známkach tieto odchýlky menej nápadné; dobre viditeľné sú na okrajoch PL.

Na prvom obrázku zobrazujeme tri úrovne luminiscencie: „nízku”, „strednú” a „vysokú” na príklade dátumových pások známky 50 c „Spišská Kapitula”. Na druhom obrázku s dvomi páskami známky 2 € „Dražovce” je na okraji dolnej pásky vidieť škvrny luminoforu dokumentujúce nerovnomernosť náteru. Fotografie boli vyhotovené pomocou digitálneho fotoaparátu a stolnej UV-lampy, pod ktorú sa bohužiaľ vošla len časť pások.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 Súvisiace články:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov