Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Popradská zberateľská burza v Poprade
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
  Tretia časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 10. 03. 2011 23:02
 


28. januára 2011 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 70 c „Svätý Jur” s vyobrazením oltárnej kamennej sochy sv. Juraja. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla 6. a 7. decembra 2010 s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.


Doskové chyby


Výraznejšiu doskovú chybu sme našli iba na jednom známkovom poli: na ZP 2/80 sa nachádza modrá škvrna v hodnotovej číslici „7“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Dátumy tlače a dotlačí


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku februára 2011 objavili ďalšie dotlače známok:

  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 4. dotlač z 11. a 12. októbra 2010 (SO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 1. dotlač z 8. októbra 2010 (MO).
  • Známka 1 € „Bíňa”: 4. dotlač z 27. októbra, 1. a 2. novembra 2010 (SO).

Na všetkých týchto dotlačiach (DT) a rovnako aj v základnej tlači (ZT) hodnoty 70 c „Svätý Jur” je odtlačok dátumu tlače a poradového čísla PL v novej polohe, takže dátum sa nachádza vľavo od ZP 51 (formát na výšku) resp. pod ZP 96 (formát na šírku).

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Papier a zúbkovanie


Známkový papier používaný v súčasnosti pri tlači na rotačke Wifag vykazuje veľké odchýlky v intenzite luminiscencie. Treba však uviesť, že vďaka dizajnu tejto emisie (keď prakticky celá plocha známky je potlačená a luminiscenčný náter je prekrytý farbou; výnimkou je iba hodnota 10 „ Pominovce”) sú na jednotlivých známkach tieto odchýlky menej nápadné; dobre viditeľné sú na okrajoch PL.

Na prvom obrázku zobrazujeme tri úrovne luminiscencie: „nízku”, „strednú” a „vysokú” na príklade dátumových pások známky 50 c „Spišská Kapitula”. Na druhom obrázku s dvomi páskami známky 2 € „Dražovce” je na okraji dolnej pásky vidieť škvrny luminoforu dokumentujúce nerovnomernosť náteru. Fotografie boli vyhotovené pomocou digitálneho fotoaparátu a stolnej UV-lampy, pod ktorú sa bohužiaľ vošla len časť pások.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 Súvisiace články:

Poslať komentár

Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 10. 03. 2011 23:02
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (III.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Neobviňuj svet. Nájdi riešenie.

(Sri Chinmoy)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk