Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
  Štvrtá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 30. 01. 2012 14:11
 


Nový valec pre spoločnú podtlač


Výplatné známky emisného radu „Kultúrne dedičstvo Slovenska” malého formátu tlačené na stroji Wifag majú spoločný valec, ktorým sa tlačí iridescentná podtlač. Na každej známke je v inej farbe.

V dotlačiach známok, počnúc 12. 3. 2010 (hodnota 2 c) sa na ľavom okraji PL 1 vľavo od ZP 1/21 (u hodnoty 50 c na dolnom okraji pod ZP 1/93) vyskytuje jedna alebo v prípade širšieho okraja dve škvrny.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

V 6. dotlači známky 1 € „Bíňa” (od 9. 11. 2011) sme zaregistrovali použitie nového podtlačového valca. Hlavným rozdielom (pravdepodobne aj príčinou zmeny) je zväčšenie rozmerov podtlače. Pôvodná podtlač siahala prakticky len od perforácie po perforáciu, nová podtlač presahuje na každom okraji o približne 2 mm.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Pri výrobe valca nebola použitá farebná testovacia stupnica, takže nový valec ju nemá. Ďalšie odlišnosti podtlačových valcov sú uvedené v tabuľke. Rozdiely sú viditeľné iba na okrajoch PL, na jednotlivých známkach nie sú žiadne rozdiely.

  Pôvodná podtlač Nová podtlač
Rozmery podtlače na PL 1 220,5x266 mm 224x270,5 mm
Rozmery podtlače na PL 2 220,5x267 mm 224,5x272 mm
Vzdialenosť podtlače od autotronovej značky na PL 1 12 mm 10 mm
Farebná testovacia stupnica FTS v príslušnej farbe na pravom okraji (u hodnoty 50 c na hornom okraji) PL 1 v strede nemá FTS


Nový valec pre tmavomodrú farbu hodnoty 1 € „Bíňa“


Z neznámeho dôvodu bol pred 4. dotlačou známky 1 € „Bíňa” zhotovený nový hĺbkotlačový valec pre kresliacu tmavomodrú farbu.

Pri výrobe nového valca bol použitý pôvodný film, takže niektoré doskové chyby sa zopakovali, niektoré nové vznikli. Zmena sa prejavuje na prvý pohľad v novom umiestnení farebnej testovacej stupnice (FTS) pre tmavomodrú farbu, ktorá sa pripevňuje na film až pri montáži. V nasledujúcom prehľade zverejňujeme kompletné informácie, niektoré rozdiely a chyby reprodukujeme.


Doskové chyby


I. Pôvodný valec pre tmavomodrú farbu (do 9. 6. 2010):
 • DCH ZP 1/1 Krátka šikmá tmavomodrá čiarka na pravom okraji známky vpravo od nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 1/5 Tmavomodrý bod v pravom dolnom rohu známky vpravo dole od písmena „B“ nápisu „BÍŇA“.
 • DCH ZP 1/18 Tmavomodrý bod pod druhou nulou nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 1/58 Biely bod v číslici „1“ nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 1/92 Šikmá tmavomodrá čiarka pod pravým okrajom skratky meny „€“.
 • DCH ZP 2/23 Zvislá čierna čiarka v nápise „BÍŇA“.
 • DCH ZP 2/48 Biely bod v prvej nule nominálnej hodnoty.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

II. Nový valec pre tmavomodrú farbu (od 27. 10. 2010):
 • DCH ZP 1/5 Tmavomodrý bod v pravom dolnom rohu známky vpravo dole od písmena „B“ nápisu „BÍŇA“.
 • DCH ZP 1/9 Tmavomodrý bod nad číslicou „1“ nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 1/15 Tmavomodrý bod pod skratkou meny „€“.
 • DCH ZP 1/18 Tmavomodrý bod pod druhou nulou nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 1/65 Tmavomodrý bod medzi písmenami „SL“ nápisu „SLOVENSKO“.
 • DCH ZP 1/92 Tmavomodrá škvrna pod stredom skratky meny „€“.
 • DCH ZP 1/100 Biely bod v číslici „1“ nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 2/23 Zvislá čierna čiarka v nápise „BÍŇA“.
 • DCH ZP 2/81 Prerušená tmavomodrá linka pod číslicou „1“ nominálnej hodnoty.
 • DCH ZP 2/97 Tmavomodrý bod medzi číslicami „0“ nominálnej hodnoty.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Okraje PL 1


I. Pôvodný valec pre tmavomodrú farbu (do 9. 6. 2010):
 • Lichobežníkové autotronové značky v poradí svetlomodrá, tmavomodrá a čierna na dolnom okraji.
 • FTS (malé štvorce s číslami) pre svetlomodrú farbu na pravom okraji v strede.
 • Krátka zvislá čierna čiarka vpravo od ZP 1/30-40, pod ZP 1/94 a 1/97.
 • Svetlomodrá škvrna vľavo od ZP 1/21 (9. 6. 2010).
II. Nový valec pre tmavomodrú farbu (od 27.10.2010):
 • Lichobežníkové autotronové značky v poradí svetlomodrá, tmavomodrá a čierna na dolnom okraji.
 • FTS (malé štvorce s číslami) na pravom okraji – pre tmavomodrú farbu hore a pre svetlomodrú farbu v strede.
 • Krátka zvislá čierna čiarka vpravo od ZP 1/30-40, pod ZP 1/94 a 1/97.
 • Svetlomodrá škvrna vľavo od ZP 1/21 (od 27. 10. 2010 do 24. 2. 2011).
III. Nový valec pre tmavomodrú farbu a nový podtlačový valec (od 9. 11. 2011):
 • Lichobežníkové autotronové značky v poradí svetlomodrá, tmavomodrá a čierna na dolnom okraji.
 • FTS (malé štvorce s číslami) pre tmavomodrú farbu na pravom okraji hore.
 • Krátka zvislá čierna čiarka vpravo od ZP 1/30-40, pod ZP 1/94 a 1/97.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Okraje PL 2


I. Pôvodný valec pre tmavomodrú farbu (do 9. 6. 2010):
 • FTS (malé štvorce s číslami) pre tmavomodrú farbu na pravom okraji hore.
 • Krátka tenká zvislá čierna čiarka vľavo od ZP 2/91.
II. Nový valec pre tmavomodrú farbu (od 27. 10. 2010):
 • Bez FTS.
 • Krátka tenká zvislá čierna čiarka vľavo od ZP 2/91.
III. Nový valec pre tmavomodrú farbu a nový podtlačový valec (od 9. 11. 2011):
 • Bez FTS.
 • Krátka tenká zvislá čierna čiarka vľavo od ZP 2/91.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Ďalšie dotlače


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku januára 2012 objavili ďalšie dotlače známok:

 • Známka 5 c „Šivetice”: 4. dotlač z 5. mája 2011 (MO).
 • Známka 10 c „Pominovce”: 4. dotlač z 3. a 4. februára 2011 (SO), 5. dotlač z 10. augusta 2011 (SO).
 • Známka 20 c „Svätuše”: 5. dotlač z 1. a 2. februára 2011 (SO).
 • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 5. dotlač z 21. a 22. júla 2011 (SO).
 • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 2. dotlač z 10. a 11. mája 2011 (MO, SO).
 • Známka 1 € „Bíňa”: 5. dotlač z 23. a 24. februára 2011 (SO), 6. dotlač z 9. a 11. novembra 2011 (SO).
 • Známka 2 € „ Dražovce”: 2. dotlač z 25. a 28. februára 2011 (SO), 3. dotlač z 1. a 2. augusta 2011 (SO).

V lete 2011 bol na stroji Wifag 3 posunutý odtlačok dátumu tlače a čísla listu smerom ku stredu. Vo vymenovaných dotlačiach do 11.5.2011 sa nachádza dátum tlače vedľa ZP 51, od 21.7.2011 vedľa ZP 41-51 (resp. pod ZP 95-96 u pootočeného formátu hodnoty 50 c).

V 5. dotlači známky 1 € „Bíňa” sa vyskytuje výrazná farebná odchýlka. V druhej časti dňa 23.2.2011 a po celý deň 24.2.2011 bola použitá namiesto tmavomodrej výrazne svetlejšia modrá farba.

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Poďakovanie a záverečné poznámky


Na záver by som chcel poďakovať za posielanie nálezov chýb svojmu spolupracovníkovi pánovi Antonovi Szalovi z Trnavy. Pri pokuse o ich identifikáciu boli zistené rozdiely 1 € známky „Bíňa“, ktoré Vám dnes prezentujeme. Bohužiaľ, overovanie poznatkov trvalo niekoľko mesiacov, pretože na poštách nie sú k dispozícii všetky dotlače, ktoré bolo potrebné porovnať. V súčasnosti sú v predaji len známky z 5. a 6. dotlače, 4. dotlač (II. kombinácia TF s tmavomodrým odtieňom farby) a staršie dotlače sú prakticky vypredané. Základnú tlač snáď ešte má v zásobe Pofis.
Súvisiace články:

Poslať komentár

Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 30. 01. 2012 14:11
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (IV.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Režisér dokáže vytvoriť tragédiu alebo komédiu z jednej a tej istej udalosti podľa toho, ako sa rozhodne. A vy môžete vo svojej mysli urobiť to isté.

(Anthony Robbins)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk