Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XI.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (XI.)
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 26. 10. 2014 21:33

Jedenásta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Ďalšie výrazné doskové chyby a posun zúbkovania na známke „Prievidza“


Opäť sa potvrdzuje príslovie „viac očí viac vidí” – dvaja zberatelia ohlásili dve výraznejšie doskové chyby na známke 80 c „Prievidza“. Prvá z nich – čierna škvrna vpravo hore od nápisu „Prievidza“ sa nachádza na ZP 1/8, rovnako v základnej tlači aj v prvej dotlači. Je viditeľná aj na obrázku s posunom zúbkovania, publikovanom v X. časti článkov o našej výplatnej emisii „Kultúrne dedičstvo Slovenska”. Na túto DCH nás upozornil pán Viktor Butko zo Žiliny.

Druhú doskovú chybu v skarte objavil pán Peter Behil z Bratislavy. Ružová škvrna v číslici „8” nominálnej hodnoty sa nachádza na ZP 1/89 iba v prvej dotlači.

V X. časti sme informovali o posune zúbkovania na známke „Prievidza“ smerom nahor. Opačný posun – smerom nadol predložil na použitej známke pán Anton Szaló z Trnavy. Ide o známku z dolného okrajového 10. radu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavujú ďalšie dotlače známok:

  • Známka 10 c „Pominovce”: 8. dotlač zo 14. a 16. mája 2014 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 20 c „Svätuše”: 8. dotlač z 10., 11. a 12. februára 2014 (MO) z nového, rytého valca pre tmavosivú farbu a s novou podtlačou.
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 2. dotlač z 12. augusta 2014 (SO) s novou podtlačou.
  • Známka 80 c „Prievidza”: 2. dotlač z 30. júna, 1. a 2. júla 2014 (SO) z pôvodného valca pre ružovú farbu a s novou podtlačou.
  • Známka 1 € „Bíňa”: 10. dotlač z 5. septembra 2014 (ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe)
  • Známka 2 € „Dražovce”: 5. dotlač z 24. júla 2014 (SO) s novou podtlačou.

Poklady zo skartu


Pán Behil predložil tri výstrižky zo skartu. Obyčajný zberateľ by nad nimi iba mávol rukou, v lepšom prípade by známky zmyl a zaradil do „bezcenného” balíčkového materiálu. Oko špecialistu však ihneď postrehne, že ide o veľmi zaujímavé exempláre výplatnej známky 1 € „Bíňa“.

Na prvej dvojici obrázkov (druhý je pre lepšie zvýraznenie dolnej časti známky počítačovo upravený) je nepodarená, makulatúrna tlač. Šípky ukazujú na výrazné posunutie tmavomodrej hĺbkotlačovej farby smerom nahor voči čiernej oceľotlačovej farbe. Ďalšia šípka ukazuje na posunutie zúbkovania smerom nadol, čím vzniklo decentrovanie nápisu „SLOVENSKO“ a v kombinácii s posunom tmavomodrej farby aj poškodenie skratky meny „€“. Aby potešenie špecialistu bolo dokonalé, tak ide o kus zo spodného radu PL, takže posunutím zúbkovania nadol vznikol na dolnom okraji známky pás bez zvislého hĺbkotlačového šrafovania. A nakoniec... v prvom písmene „S“ nápisu „SLOVENSKO“ sú dve malé nedotlače svetlomodrej hĺbkotlačovej farby, ktoré mohli vzniknúť odpadnutím nečistoty z povrchu papiera, na ktorú bola farba natlačená (pre úplnosť doplňme, že v iných, podobných prípadoch existujú názory, že ide o poškodenie známky, vzniknuté pri odtrhnutí zlepených hárkov). Známka bola použitá na pošte Dohňany 16. 11. 2010.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na druhej dvojici obrázkov je nález vzácne sa vyskytujúceho obráteného rámcového zúbkovania z pošty Žilina 10 zo dňa 30. 3. 2013. Na zväčšenom, farebne upravenom obrázku šípky vpravo ukazujú na rôzne široké zúbky. Úzky zúbok, na ktorý ukazuje stredná šípka identifikuje OHZ a celá známka, ktorá je ozúbkovaná hrebeňovo je o tento rozdiel nižšia. Dva údery perforačného rámca sa posunuli „k sebe“ a zároveň veľmi mierne „do boku“ na čo ukazujú šípky vľavo. Úder, ktorý perforoval známku, okrajom perforačných otvorov presekol zvislé šrafovanie (dolná šípka). Nasledujúci úder, ktorý perforoval ďalší PL a vytvoril hornú perforáciu tejto známky sa posunul mierne vľavo a rovnaká čiara zvislého šrafovania nie je úplne preseknutá (horná šípka).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tretia skupina obrázkov predstavuje nedotlač čiernej oceľotlačovej farby na výstrižku z pošty Nacina Ves, 16.12.2010. Vedľa seba sú nalepené dve známky 50 c „Spišská Kapitula“, už na prvý pohľad z rôznych nákladov, čo dokazuje rozdiel v odtieni tmavohnedej hĺbkotlačovej farby. Nedotlač oceľotlače má známka vpravo v kresbe šrafovania leva (hlava, krk, predná noha, chrbát). So známkou nebolo manipulované. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o nedotlač spôsobenú opotrebením tlačového valca (do decembra 2010 bola známka už 4 krát dotláčaná), aké sa v minulosti vyskytovali napr. na výplatnej známke 5 Sk „Trnava“, prípadne môže ísť o nedotlač vzniknutú po poškodení plsti, vyrovnávajúcej tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (diery v plsti).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov