Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

03. 03. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (VII.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (VII.)
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 12. 07. 2013 21:20

Siedma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Ďalšie dotlače


Od predošlej informácie sa na poštách do konca júna 2013 objavili ďalšie dve dotlače známok:

  • Známka 10 c „Pominovce”: 8. dotlač z 9., 10. a 11. apríla 2013 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 20 c „Svätuše”: 7. dotlač z 24. a 25. apríla 2013 (MO) s novou podtlačou.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”Dva typy známky 20 c „Svätuše“


Siedma dotlač známky 20 c „Svätuše” bola tlačená z nového valca pre tmavosivú farbu. Pôvodný valec sa poškodil a nebolo možné ho použiť. Výroba hĺbkotlačových valcov klasickou fotochemickou metódou v Poštovní tiskárně cenin a.s. Praha skončila s koncom výroby pigmentového papiera používaného pre prenos obrazu na hĺbkotlačový valec. Preto dala PTC vyhotoviť nový valec u svojho externého dodávateľa – firmy Yuncheng Plate-making CZ, s.r.o. Pečky. Vo firme Yuncheng Plate-making CZ sa zhotovujú hĺbkotlačové valce metódou elektrografického rytia diamantovou ihlou (niektoré podrobnosti môžete nájsť na stránke Yuncheng Plate-Making CZ, s.r.o.).

Nový valec bol vyrobený podľa súboru PDF dodaného z PTC. Pridané boli nové farebné testovacie stupnice, ktoré sa nachádzajú na obidvoch PL na rovnakom mieste. Vyobrazujeme všetky 3 kombinácie pravých okrajov PL:

I. – pôvodný valec tmavosivej farby + pôvodný podtlačový valec,

II. – pôvodný valec tmavosivej farby + nový podtlačový valec (väčšia podtlač),

III. – nový valec tmavosivej farby + nový podtlačový valec (väčšia podtlač).
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Pre zberateľov – špecialistov je podstatné, že známky tlačené z nového valca vyrobeného strojovým rytím je možné od pôvodných jednoznačne odlíšiť (pri novom valci pre tmavomodrú farbu známky 1 € „Bíňa“ to možné nebolo). Existujúce rozdiely v obraze známok a príčiny ich vzniku spĺňajú podmienky definície typu, preto môžeme rozlišovať dva typy známok:

  • typ I – pôvodná kresba zvislého šrafovania je ostrá s nerozoznateľným rastrovaním (raster je možné identifikovať len na niektorých políčkach FTS),
  • typ II – nová kresba šrafovania je tvorená líniami vrypov s rozoznateľným rastrom (skenovaná bola známka z 10. stĺpca).
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Pri strojovom rytí pravdepodobne nebol zvolený dostatočne jemný raster, takže niektoré šrafy sú tvorené jednou, jeden a pol alebo dvomi líniami vrypov. Porovnaním známok z jednotlivých stĺpcov obidvoch PL sme zistili, že odchýlky v šrafoch sa opakujú po každom štvrtom stĺpci, takže môžeme rozlíšiť 4 podtypy II. typu. Pre zjednodušenie opisujeme len jeden rozlišovací znak:

  • podtyp II a – hrubšie šrafy sú vľavo od prvej nuly hodnoty (známky zo stĺpcov 1, 5 a 9),
  • podtyp II b – hrubšie šrafy sú v ľavej polovici prvej nuly hodnoty (známky zo stĺpcov 2, 6 a 10),
  • podtyp II c – hrubšie šrafy sú v pravej polovici prvej nuly hodnoty (známky zo stĺpcov 3 a 7),
  • podtyp II d – hrubšie šrafy sú vpravo od prvej nuly hodnoty (známky zo stĺpcov 4 a 8).

(ukážky sú pre oba priehradkové hárky PL1 a PL2, druhé číslo v označení v ľavom rohu určuje stĺpec známky)

Podtyp II a:

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Podtyp II b:

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Podtyp II c:

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Podtyp II d:

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
Posun zúbkovania


Viacerí zberatelia našli použité známky 60 c „Spišská Nová Ves“ so zvislými posunmi zúbkovania, ktoré ľahko rozpoznáte podľa zlého centrovania nápisu „SLOVENSKO“. Vyobrazujeme posun zúbkovania smerom nadol, pri ktorom sa horná vodorovná perforácia takmer dotýka nápisu. V dolnom rade známok (na ZP 91 až 100) môže pri ešte väčšom posune chýbať oranžová kresba v dolnej časti známok (na obrázku chýba iba v dolných zúbkoch).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaSúvisiace články:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov