Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Záhada červených škvŕn objasnená...

Záhada červených škvŕn objasnená...
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 18. 03. 2012 09:30

Krátky príspevok zameraný na vysvetlenie pôvodu farebných škvŕn na poštových známkach.


Na moju e-mailovú adresu (gerec.miro@pobox.sk) mi kolegovia špecialisti posielajú skeny poštovne upotrebených známok s doskovými alebo výrobnými chybami, ktoré by chceli identifikovať alebo ich vysvetliť. Pomerne často sa vyskytujú známky so škvrnami v červenej farbe, ktorá však pri tlači známky použitá nebola.

Doteraz som tieto prípady vysvetľoval tak, že môže ísť o červenú farbu zo strojovej pečiatky alebo z výplatného stroja. Pritom na známke môže byť aj odtlačok strojovej alebo ručnej pečiatky v čiernej farbe ale stáva sa, že pre dofrankovanie sa použije výplatný stroj a pri dotyku v stroji sa červená farba dostane aj na známku. Ďalšou možnosťou, možno menej pravdepodobnou, je zašpinenie známky prstami priehradkovej pracovníčky, na ktorých sa ocitla červená farba z výplatného stroja.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známky zasiahnuté výplatným strojom, strojovou pečiatkou, príchodzou evidenčnou pečiatkou. Po ich odlepení by asi vznikol problém s ich posúdením...


Červená alebo akákoľvek iná farba sa na známku môže dostať aj z evidenčnej pečiatky, ktorou niektoré firmy alebo inštitúcie označujú príchodziu poštu. A nakoniec, červenú luminiscenčnú farbu v podobe čiarového kódu môžu na známky naniesť trysky automatickej triediacej linky v prípade, že je známka nalepená v dolnej časti obálky alebo zásielka bola pred triedením do prepravného boxu vložená nesprávne pootočená.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známka zasiahnutá škrtom pera pri kontrole správnosti frankatúry.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známky zasiahnuté čiarovým kódom ATL – v prvom prípade je známka na neobvyklom mieste, v druhom prípade vošla obálka do ATL nesprávne pootočená.


Nedávno mi však veľká náhoda poskytla ďalšie vysvetlenie tejto „záhady”. Mal som možnosť pozrieť si zásobu známok na jednej pošte, všímal som si hlavne dátumy tlače známok. Do rúk sa mi dostal aj list 40-centovej známky „Technické pamiatky: Historické vozidlá – Aero 30”, ktorý bol vodorovne preložený na polovicu a v jednom rohu mal rukou napísané číslo „100”. Keď som ho „roztvoril” tak v mieste zloženia – na ľavom i pravom okraji PL a na niektorých známkach, hlavne v okrajových stĺpcoch som uvidel červené škvrny. Táto známka má dokonca dve priame červené farby – sýtou červenou iridescentnou farbou je vytlačená karoséria auta a nominálna hodnota známky, oranžovou farbou je vytlačené pozadie. Hneď som pozrel podľa dátumu a poradového čísla „susedné” listy ale na nich škvrny neboli. Potom som prezeral otvorený balík rovnakých známok, v ktorom boli zmiešané dva rôzne dátumy tlače. Veľmi podobné škvrny som našiel na jednom liste uprostred balíka. Tento list mal rovnaký dátum ako inkriminovaný list a v rohu dopísané číslo „50”. Tak čo „Sherlockovia” už tušíte o čo išlo?
Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...

Záhada tajomných červených škvŕn bola objasnená ihneď ako som zazrel zväzok listov 50-centovej výplatnej známky „Spišská Kapitula”. Vopred upozorňujem, že táto známka žiadnu červenú farbu nemá, ale na vrchnom liste boli zreteľné obdobné červené škvrny ako na „vyšetrovanej” 40-centovej známke! Prečo? Zväzok bol previazaný červenou gumičkou. Možno práve táto gumička bola predtým použitá na zopnutie 100 resp. 50 listov 40-centových známok a červený pigment z nej sa dostal na vrchný list zväzku.

Na záver tejto takmer detektívky už len pripomínam, že gumičky sa vyrábajú aj v iných farbách napr. zelenej, žltej..., tak to prosím berte na vedomie...


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - chyby stierania hĺbkotlače. Chyba vzniká tak, že zrnko farby alebo inej nečistoty na zlomok sekundy nadvihne stierací nôž ("rakľu") a po stranách prepustí farbu. Stierací nôž sa tlačového valca dotýka v polohe rovnobežnej s jeho osou, takže orientáciu chyby môžeme využiť ako dôkaz v akej polohe boli známky na tlačovom valci umiestnené. Napríklad pri známke s pretlačou "Liečebný fond poštových zamestnancov 1 K": Známka bez pretlače bola, ako mnoho ďalších známok tohto najmenšieho formátu, tlačená na rotačke Stickney "naležato", pretlač - ako ukazuje zvislá chyba stierania - však bola zhotovená "nastojato".


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - sfarbenie známok pretečením farby pod (poškodený?, uvoľnený?) stierací nôž.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - sfarbenie známok kvapkami farby, vyprsknutými z farebníka (v dôsledku pohybu papiera majú elipsovitý tvar).
Kontakt na autora článku: Miroslav Gerec
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov